PTPRiD

Zarząd

W skład zarządu PTPRiD wchodzą

  1. dr hab. Katarzyna Skrzypińska (przewodnicząca),
  2. dr hab. Dariusz Krok (skarbnik),
  3. dr Stanisław Radoń (sekretarz).

 Komisja rewizyjna

  1. prof. dr hab. Jacek Śliwak (przewodniczący),
  2. dr hab. Beata Zarzycka (zastępca przewodniczącego),
  3. dr Michał Wiechetek (sekretarz)