PTPRiD

Publications

2021

Anczyk, A. (2021). Three decades of the Polish psychology of religion (1989–2020). Archive for the Psychology of Religion. DOI: 10.1177/0084672421994199.

Atroszko, P., Skrzypińska, K., Balcerowska, J. M.  (2021). Is There a General Factor of Spiritual Intelligence? Factorial Validity of the Polish Adaptation of Spiritual Intelligence Self-Report Inventory Journal of Religion and Health, 60(1).

Głaz, S. (2021). Psychological Analysis of Religiosity and Spirituality: Construction of the Scale of Abandonment by God (SAG). Journal of Religion and Health, 60(2).

Głaz, S. (2021). Psychological Analysis of Religious Experience: The Construction of the Intensity of Religious Experience Scale (IRES). Journal of Religion and Health, 60(2).

Grzymała-Moszczyńska, H., Anczyk, A. (2021). The Psychology of Migration: Facing Cultural and Religious Diversity. Leiden: Brill Research Perspectives.

Krok, D., Zarzycka, B. (2021). Interpersonal forgiveness and meaning in life in older adults: The mediating and moderating roles of the religious meaning system. Religions, 12(1), 37;

Krok, D., Zarzycka, B., Telka, E. (2021). The religious meaning system and resilience in spouse caregivers of cancer patients: A moderated mediation model of hope and affect, Journal of Religion and Health, 60(4), 2960–2976.

Krok, D., Zarzycka, B., Telka, E. (2021). The interplay of religious and nonreligious meaning-making on psychological well-being in gastrointestinal cancer patients. The International Journal for the Psychology of Religion, 31(4), 276-287.

Krok, D., Zarzycka, B., Telka, E. (2021). Religiosity, meaning-making and the fear of covid-19 affecting well-being among late adolescents in Poland: A moderated mediation model. Journal of Religion and Health, 60(5), 3265-3281.

Radoń, S. (2021). Czy medytacja otępia? Struktura świadomości i jej dynamika podczas stanów medytacyjnych. W: R. P. Bartczuk, M. Marzel, M. Wiechetek, B. Zarzycka, J. Śliwak (Red.), Wybrane zagadnienia z psychologii religii. Funkcja i tożsamość (ss. 107-125). Lublin: UMCS.

Radoń, S. (2021). Praktyki medytacyjne a procesy neurodegeneracyjne. W: I. Mołdoch-Mendoń, M. Maciąg (Red.). Niepoznany genom, czyli najnowsze badania z zakresu biologii i diagnostyki moleku-larnej (ss. 25-34). Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel.

Radoń, S. (2021). Stany transcendentne w świetle badań neuropsychologicznych. W: M. J. Jabłoński (Red.). Człowiek w poszukiwaniu prawdy. Prace dedykowane Ojcu Profesorowi Stanisławowi Głazo-wi SJ z okazji 70‐lecia urodzin i 50‐lecia życia zakonnego (ss. 224-246). Kraków: WAM.

Radoń, S. (2021). Wpływ praktyk medytacyjnych na dynamikę epigenomu. W: I. Mołdoch-Mendoń, M. Maciąg (Red.). Niepoznany genom, czyli najnowsze badania z zakresu biologii i diagnostyki mo-lekularnej (ss. 17-24). Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel.

Skrzypińska, K. (2021). Does Spiritual Intelligence (SI) Exist? A Theoretical Investigation of a Tool Useful for Finding the Meaning of Life. Journal of Religion and Health, 60(2).

Śliwak, J., Zarzycka, B., Bartczuk, R. P., Wiechetek, M., Marzel, M. (Eds.). (2021). Wybrane zagadnienia z psychologii religii. Funkcja i tożsamość [Selected issues from the psychology of religion. Function and identity]. Wydawnictwo UMCS.

Tyburski, E., Kerestey, M., Radoń, S., Mueller, S. T. (2021). Test-Retest Reliability and Factor Structure of the Tower of London and Go/No Go Computerized Tasks from the Psychology Experiment Building Language (PEBL). Brain Sciences, 11(1420), 1-28. DOI: 10.3390/brainsci11111420

Wenta, M., Skrzypińska, K. (2021). Poczucie sensu życia w relacji do Ja cielesnego i samooceny wśród osób dorosłych pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. W: Krok, D., Dymecka, J. (Red.). Jakość życia a zdrowie: uwarunkowania i konsekwencje. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Zarzycka, B., Krok, D. (2021). Disclosure to God as a mediator between private prayer and psychological well-being in a Christian sample. Journal of Religion and Health, 60(2), 1083-1095.

Zarzycka, B. and Dariusz Krok and Ewa Telka(2021). The Religious Meaning System and Resilience in Spouse Caregivers of Cancer Patients: A Moderated Mediation Model of Hope and Affect. Journal of Religion and Health, 1-17.

Zarzycka, B. and Małgorzata Puchalska-Wasyl and Małgorzata Łysiak(2021). Deconversion Processes and Quality of Life among Polish Adolescents: The Mediating Role of Social Support. International Journal for the Psychology of Religion, 1-18.

Zarzycka, B. and Dariusz Krok(2021). Religiosity, Meaning-Making and the Fear of COVID‐19 Affecting Well-Being Among Late Adolescents in Poland: A Moderated Mediation Model. Journal of Religion and Health, 60, 3265-3281.

Zarzycka, B. and Kamil Tomaka and Katarzyna Zając and Klaudia Marek(2021). Feeling Guilty and Flattering God: The Mediating Role of Prayer. JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND THEOLOGY, 1.

2020

Krok,   D.   i   Dymecka,   J.   (red.)   (2020).   Jakość   życia   a   zdrowie.   Uwarunkowania   i konsekwencje. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Mróz, J., Kaleta, K. & Skrzypińska, K. (2020). The Role of Spiritual Intelligence and Dispositional Forgiveness in Predicting Episodic Forgiveness. Journal of Beliefs & Values (CJBV). doi: 10.1080/13617672.2020.1851555

Obrębska, M. , Pankalla, A. (red.) (2020). Mity kultury współczesnej. Perspektywa psychoantropologiczna. Poznań: Wydawnictwo Nauk Społecznych Humanistycznych UAM

Prusak, J., Rusin, S. (2020). Kościół na kozetce. Kraków: WAM.

Radoń, S. (2020). Co naprawdę działa w medytacji? Wspólny rdzeń i specyfika medytacji. Kraków: WAM.

Radoń, S. (2020). Kwestionariusz Zaawansowania w Uważności (polska adaptacja i walidacja). Studia Psychologica: Theoria et Praxis, 20(2). DOI: 10.21697/sp.2020.20.2.02

Radoń, S. (2020). Uważność i jej pomiar. Studia Psychologica: Theoria et Praxis, 20(1), 5-19.

Skrzypińska, K. (red.) (2020). Okiem młodych badaczy. O duchowości i religijności inaczej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Zarzycka, B. and Dariusz Krok(2020). Disclosure to God as a Mediator Between Private Prayer and Psychological Well-Being in a Christian Sample. Journal of Religion and Health, 1083-1095.

Zarzycka, B. and Dariusz Krok(2020). Self-Efficacy and Psychological Well-Being in Cardiac Patients: Moderated Mediation by Affect and Meaning-Making. JOURNAL OF PSYCHOLOGY, 6, 411-425.

Zarzycka, B. and Bohdan Rożnowski(2020). Centrality of Religiosity as a Predictor of Work Orientation Styles and Work Engagement: A Moderating Role of Gender. Religions, 387, 1-12.

Zarzycka, B. and Anna Tychmanowicz and Dariusz Krok(2020). Religious Struggle and Psychological Well-Being: The Mediating Role of Religious Support and Meaning Making. Religions, 149, 1-14.

Zarzycka, B. and Małgorzata Łysiak and Małgorzata Puchalska-Wasyl(2020). Deconversion Processes in Adolescence—The Role of Parental and Peer Factors. Religions, 664, 1-15.

2019

Krok, D., Telka, E. (2019). Optimism mediates the relationships between meaning in life and subjective and psychological well-being among late adolescents. Current Issues in Personality Psychology, 7(1), 32-42.

Krok, D., Brudek, P., Steuden, S. (2019). When meaning matters: coping mediates the relationship of religiosity and illness appraisal with well-being in older cancer patients. The International Journal for the Psychology of Religion, 29(1), 46-60.

Krok, D., Telka, E., Zarzycka, B. (2019). Illness perception and affective symptoms in gastrointestinal cancer patients: A moderated mediation analysis of meaning in life and coping. Psycho-Oncology, 28, 1728-1734.

Krok, D., Telka, E. (2019). The role of meaning in gastric cancer patients: relationships among meaning structures, coping, and psychological well-being. Anxiety, Stress, & Coping, 32(5), 522-533.

Krok, D., Kleszczewska-Albińska, A. (2019). Sense of coherence and psychological well-being in cardiac patients: Is the association mediated by self-efficacy? Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 3, 15-24.

Krok, D., Brudek, P., Telka, E. (2019). Religiosity and illness acceptance in cancer patients – the mediating role of coping styles. In: M. Saad & R. de Medeiros (Eds.), An Examination of Religiosity ‒ Influences, Perspectives and Health Implications (pp. 165-182). New York: Nowa Publishers.

Radoń, S. (2019). Być tu i teraz. Świat problemów, 317, 17-20.

Radoń, S. (2019). Optymalizacja systemu mózgowego w świetle badań nad uważnością na bazie teorii systemów. W: A. Danielewska, M. Maciąg (Red.). Nowoczesne technologie XXI w. – przegląd, trendy i badania. (Tom 2, ss. 130-142). Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel.

Radoń, S. (2019). Uważność jako bezinwazyjna neurorehabilitacja możliwa do stosowania w warunkach domowych. W: B. Wrzyszcz, A. Danielewska (Red.). Biomedycyna i zagadnienia pokrewne (Tom 2, ss. 50-61). Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel.  ISBN: 978-83-65932-69-3.

Radoń, S. (2019). Współczesna neuroinżynieria: teoria, obszary zastosowań oraz możliwość domowego jej zastosowania (uważność i Muse Headband). W: G. Ronge, A. Woroch (Red.). Przeglądy kultur(y). Współczesne tendencje w literaturze, sztuce, filozofii i naukach pokrewnych (ss. 477-504). Siemianowice Śląskie: Wydawnictwo Fundacja DD!KK.

Zarzycka, B., Śliwak, J., Krok, D., Ciszek, P. (2019). Religious Comfort and Anxiety in Women with Cancer: The Mediating Role of Hope and Moderating Role of Religious Struggle. Psycho-Oncology, 28, 1829–1835.

Zarzycka, B. and Małgorzata Puchalska-Wasyl(2019). Prayer and internal dialogical activity: How do they predict well-being?. Psychology of Religion and Spirituality, 4, 417-427.

Zarzycka, B. and (2019). Predictors and mediating role of forgiveness in the relationship between religious struggle and mental health. Polskie Forum Psychologiczne, 1, 93-116.

2018

A. Anczyk, H. Grzymała-Moszczyńska, A. Krzysztof-Świderska, K. Skrzypińska (Eds.) (2018). Religion, Spirituality, Mental Health: Current Approaches in the Psychology of Religion. Gdańsk-Katowice: Sacrum.

A. Anczyk, J. Grzymała-Moszczyńska, A. Krzysztof-Świderska (red.) (2018). Psychologia kultury-kultura psychologii. Katowice: Wydawnictwo Sacrum.

Krok, D. (2018). Examining the role of religion in a family setting: Religious attitudes and their adolescent children. Journal of Family Studies, 24(3), 203-218.

Krok D. (2018). When is search for meaning in life most beneficial to young people? Styles of meaning in life and well-being among late adolescents. Journal of Adult Development, 25(2), 96–106.

Krok D. (2018). Meaning in life in cancer patients: relationships with illness perception and global meaning changes. Health Psychology Reports, 6(2), 171–182.

Radoń, S. (2018). Medytacja a twórczość. Fragile, 1-2(39-40), 19-25.

Radoń, S. (2018). Stany świadomości w świetle neuronauk. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 31(1), 75-95.

Radoń, S., Rydzewska, M. (2018). Validation of the Polish version of the Short Form of the Five Facet Mindfulness Questionnaire, Annals of Psychology, 21(3), 279-298.

Skrzypińska K., (2018).  Existential health concept in a light of the Threefold Nature of Spirituality (TNS) model  W: A. Anczyk [i in.] (red.), Religion, spirituality, mental health: current approaches in the psychology of religion (s.27-38). Gdańsk-Katowice: Wydawnictwo Sacrum.

Skrzypińska K., Ladd, K. (2018). Religion as a Quest – comparison between Americans and Poles. W: Anczyk Adam, Grzymała-Moszczyńska Halina, Krzysztof-Świderska Agnieszka (red.). Psychologia kultury, kultura psychologii: księga jubileuszowa profesor Haliny Grzymała-Moszczyńskiej (s.215-226). Katowice: Wydawnictwo Sacrum.

Zarzycka, B. and Paweł Ciszek and Karolina Rykowska(2018). The Polish adaptation of the Religious and Spiritual Struggles Scale: internal structure and psychometric values. Roczniki Psychologiczne, 3, 255-278.

Zarzycka, B. and Paweł Ziętek(2018). Spiritual Growth or Decline and Meaning-Making as Mediators of Anxiety and Satisfaction with Life During Religious Struggle. JOURNAL OF RELIGION & HEALTH, 4, 1072-1086.

2017

Brudek, P., Krok, D., Telka, E. (2017). The health assessment and the dimensions of positive mental functioning among elderly people. W: C. Carlson (red.), Mental health services, assessment and perspectives (s. 25‒48). New York: NOVA Publisher

Krok, D. (2017). W poszukiwaniu znaczenia choroby nowotworowej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Krok D. (2017). Meaning structures can enhance mental health conditions: The perspective of the meaning-making model. Journal of Clinical Psychology and Cognitive Science, 1(1), 4.

Krok, D., Brudek, P., Telka, E. (2017). Meaning and mental health: The relationships between meaning structures and mental adjustment among cancer patients. W: C. Carlson (red.), Mental health services, assessment and perspectives (s. 1‒24). New York: NOVA Publishers.

Radoń, S. (2017). Czy medytacja naprawdę działa? Uważność: konceptualizacja, zastosowania oraz kompatybilność z chrześcijaństwem. Kraków: WAM.

Radoń, S. (2017). Fryburski Inwentarz Uważności FIU-14 (polska adaptacja i walidacja Freiburg Mindfulness Inventory). Studia Psychologica, 17(1).

Radoń, S. (2017). Rola wyobraźni sensomotorycznej w nauce, sztuce i biznesie na podstawie badań neuro-psycho-matematycznych nad uważnością. W: B. Bodzioch-Bryła, L. Dorak-Wojakowska, D. Smołucha (Red.) Wzrokocentryzm – wizualność – wizualizacja we współczesnej kulturze (ss. 213-227). Kraków: AI.

Radoń, S. (2017). Specyfika, funkcje i mechanizmy stanów medytacyjnych na podstawie badań neuropsychologicznych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 30(1), 111-122.

Radoń, S. (2017). Stany świadomości w świetle teorii sieci i grafów oraz w kontekście badań nad uważnością. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 30(2).

Radoń, S. (2017). Uważność jako nowatorska alternatywa pracy z osobami cierpiącymi. W: Turska, D., Szepietowska, E. M., Sprawka, M. (Red.) Konteksty cierpienia (ss. 55-66). Lublin: UMCS.

Radoń, S. (2017). Uważność jako obiecująca metoda uodparniania na uwodząco-zniewalający wpływ mediów wykorzystywanych w celach marketingowych i reklamowych. W: Brzyszcz, E., Koziej, S. (Red.) Nowe media w życiu dzieci i młodzieży (ss. 51-64). Kielce: Wydawnictwo UJK.

2016

Krok, D., Lewoska, I. (2016). Płeć psychologiczna a zadowolenie ze związku małżeńskiego i własnego życia. Family Forum, 6, 59‒78.

Krok D. (2016). Sense of coherence mediates the relationship between the religious meaning system and coping styles in Polish older adults. Aging and Mental Health, 10(20), 1002‒1009.

Krok, D. (2016). Relacje duchowości i szczęścia w perspektywie mediacyjnej funkcji poczucia sensu życia. Polskie Forum Psychologiczne, 2(21), 238‒254.

Krok, D. (2016). The importance of meaning in life as a mediator of religiousness and hope in late adolescents. W: R. Cooper (red.), Religiosity: Psychological perspectives, individual differences and health benefits (15‒30). New York: NOVA Publishers.

Krok, D. (2016). Social support as a mediator of the relationship between the religious meaning system and psychological well-being in older adults. W: C. Castillo (red.), Social support: Gender differences, psychological importance and impacts on well-being (s. 121‒141). New York: NOVA Publishers.

Krok, D. (2016). Can meaning buffer work pressure? An exploratory study on styles of meaning in life and burnout in firefighters. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 1, 31‒42.

Krok, D. (2016). Marriage and psychological well-being: Examining the role of marital relations and communication styles among Polish couples. W: R. Bowers (red.), Psychological well-being: Cultural influences, measurement strategies and health implications (s. 157‒174). New York: NOVA Publishers.

Radoń, S. (2016). Psychoza a medytacja. Studia Psychologica, 15(2), 23-37.

Radoń, S. (2016). Przebaczenie u osób religijnych w świetle badań nad uważnością. Paedagogia Chri-stiana 2(38), 161-184.

2015

Krok, D. (2015). The mediating role of optimism in the relations between sense of coherence, subjective and psychological well-being among late adolescents. Personality and Individual Differences, 85, 134‒139.

Krok, D. (2015). Religiousness, spirituality, and coping with stress among late adolescents: A meaning-making perspective. Journal of Adolescence, 45, 196‒203.

Radoń, S. (2015). Neuromarketing w świetle badań nad uważnością oraz w kontekście teorii neurobiologii interpersonalnej. W: Z. Ratajczak (Red.) Psychologia w biznesie. Nowe perspektywy (ss. 341-358). Katowice: Difin.

Radoń, S. (2015). Uważność jako pedagogika zorientowana na osobę: konceptualizacja i wyniki badań. W: Kopeć, E., Matusiak, R., Sigda, K. (Red.) Nauczyciel, wychowawca, pedagog w dobie nowoczesności (s. 93-99). Rzeszów: KUL.