PTPRiD

O PTPRiD

Kilka słów o nas

Celem naszego Towarzystwa jest szerzenie naukowej wiedzy na temat psychologicznych procesów leżących u podłoża duchowej i religijnej sfery życia człowieka. W naszych szeregach mamy znakomitych psychologów, którzy od lat badają jakże złożone fenomeny, odgrywające wielką rolę w ludzkiej egzystencji, a wręcz w historii dziejów.

Polskie Towarzystwo Psychologii Religii i Duchowości jest organizacją mającą stanowić platformę dyskusji nad wnioskami z badań i analiz dotyczących psychologicznego aspektu funkcjonowania religii we współczesnym świecie. Ponieważ w dyskursie naukowym pojawiają się bardzo często przeciwstawienia religii i duchowości, dlatego w nazwie umieściliśmy oba te terminy.

Na naszej stronie oraz w naszym Newsletterze staramy się informować o nowościach w naszej dziedzinie, konferencjach, wizytach zagranicznych psychologów religii w Polsce, inicjatywach badawczych i dydaktycznych. Chcemy okazać jak fascynujące i płodne teoretycznie i praktycznie jest to pole dociekań dla psychologów. Nasza strona jest też głosem w dyskusji o tym dlaczego psychologia nie może pomijać religijności i duchowości w swoich poszukiwaniach badawczych.

Umowną, nieformalną jeszcze datę rozpoczęcia naszej działalności (pierwsze spotkanie) przyjęliśmy z dniem 24 kwietna 2012 roku, na I Międzynarodowej Konferencji „Nauka wobec religijności i duchowości człowieka” w Gdańsku. Natomiast formalnie, decyzją Sądu, powstaliśmy 17 września 2013. W międzyczasie zaprosiliśmy do naszej loży honorowej zacnych członków z kilku uczelni świata: prof. Davida Wulffa (Wheaton College), prof. Ralpha Hooda (University of Tennessee at Chattanooga), prof. Ralpha Piedmonta (Loyola University), prof. Kevina Ladda (University of Denver) czy prof. Chrisa Alana Lewisa (Glyndŵr University), którzy wspierają naszą działalność.

Serdecznie zapraszamy do wymiany naukowej myśli oraz do współpracy w zakresie psychologii religii i duchowości.