PTPRiD

witaj na stronie polskiego towarzystwa psychologii religii i duchowości

Polskie Towarzystwo Psychologii Religii i Duchowości jest organizacją mającą stanowić platformę dyskusji nad wnioskami z badań i analiz dotyczących psychologicznego aspektu funkcjonowania religii i duchowości we współczesnym świecie.

Ideą przewodnią Towarzystwa jest szerzenie naukowej wiedzy na temat psychologicznych procesów leżących u podłoża duchowej sfery życia człowieka. Ponieważ zagadnienia te mają charakter wybitnie interdyscyplinarny stąd zapraszamy do aktywnego włączenia się w działalność Towarzystwa przedstawicieli nauk szczegółowych (psychologia, pedagogika, psychiatria, religioznawstwo, medycyna, neurologia, genetyka) oraz filozoficznych (filozofia religii, teologia, teologia filozoficzna, teologia analityczna, metanauki, itd.), którym na sercu leżą zagadnienia religijności i duchowości.

Więcej o nas
Równie pewnie jak to, że słońce i jego światło zawsze sobie towarzyszą, wraz ze zrozumieniem natury umysłu niechybnie pojmiesz naturę wszystkich rzeczy.

Gampopa, Mistrz buddyzmu tybetańskiego (1079-1153)

Dołącz do nas

Zostań członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości. Poznaj korzyści, jakie przynosi działalność PTPRiD swoim członkom indywidualnie i całemu środowisku.

Członkostwo