PTPRiD

Członkostwo w PTPRiD

Dołącz do nas

Zapraszamy do współpracy wszystkich Państwa, którym na sercu leżą zagadnienia religijności i duchowości w w kontekście nauk szczegółowych (psychologii, pedagogiki, psychiatrii, neurologii, medycyny, biologii, genetyki, religioznawstwa) oraz filozoficznych (filozofii religii, teologii, teologii filozoficznej, teologii analitycznej, metanauk, itd.) , a którzy naukowo zajmują się tymi zagadnieniami.

Zapraszamy zwłaszcza do zaangażowania się czynnego w działalność PTPRiD poprzez bycie członkiem. Członkowi bowiem – zgodnie ze Statutem – przysługują następujące prawa:
1) udziału wykładach, webinariach, konferencjach organizowanych przez Towarzystwo,
2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Towarzystwa,
3) zgłaszania wniosków co do działalności Towarzystwa,
4) uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa.

Zapraszamy osoby będące już członkami różnych towarzystw, ruchów czy kół naukowych celem podzielenia się swoimi osiągnięciami. Zależy nam, aby zagadnienia religijności i duchowości znalazły odpowiednie miejsce we współczesnym świecie. Pragniemy w ten sposób podkreślić, że pozostajemy otwarci na różnorodne formy dyskursu o tych problemach w różnych kulturach i tradycjach.