PTPRiD

VI Konferencja odbyła się z okazji 10 rocznicy PTPRiD odbyła się w Gdańsku (UG) 21-22 września 2023 r. a była zatytułowana „Psychologia religii i duchowości w obliczu dynamicznych zmian osobistych i ogólnospołecznych”.

Wśród zaproszonych gości, którzy wygłosili wykłady plenarne byli uznani badacze m.in. prof. Michael E. Nielsen (Georgia Southern University), prof. Tatjana Schnell (Universität Innsbruck) i prof. Halina Grzymała-Moszczyńska (Akademia Ignatianum w Krakowie).