PTPRiD

Na niniejszej stronie będą publikowane prezentacje, które stanowiły przedmiot wystąpień poszczególnych badaczy z różnych ośrodków naukowych. Dzięki uprzejmości autorów wszystkie prezentacje można pobrać na swój dysk i przeanalizować lub w inny sposób wykorzystać do własnych celów badawczych.

Boski, P. (2023). Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism vs.Catholic Ethics of Forgiveness and Humanism…Boski 2023 Protestant vs. Catholic Geist des nicht-Kapitalismus

Olson, L. R. (2023). Was There a Calm before the Storm? Political and Social Preconditions in Europe and the U.S. ahead of the Covid-19 Pandemic … Olson 2023 Where the a calm

Plencler, I. Radoń, S. (2023). Mindfulness training in VR for people with schizophrenia: A multi-case study…Prencler et al 2023 Poster MBI VR multi-case

Radoń, S., Holas. P. (2023). Prevalence, patterns, and predictors of psychedelics use connected with meditation practice in the Poland general population…Radon 2023 Psychedelics

Radoń, S., Holas. P. (2023). Prevalence, patterns, and predictors of meditation use among adults in Poland: A nationally representative study…Radon 2023 Polish meditators ENG

Radoń, S. (2023). Commercial EEG in meditation, spirituality and religion… Radon 2023 Commercial EEG