PTPRiD

Na niniejszej stronie będą publikowane prezentacje, które stanowiły przedmiot wystąpień poszczególnych badaczy z różnych ośrodków naukowych. Dzięki uprzejmości autorów wszystkie prezentacje można pobrać na swój dysk i przeanalizować lub w inny sposób wykorzystać do własnych celów badawczych.

Boski, P. (2023). Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism vs.Catholic Ethics of Forgiveness and Humanism…Boski 2023 Protestant vs. Catholic Geist des nicht-Kapitalismus

Holas. P., Radoń, S. (2023). Prevalence, patterns, and predictors of psychedelics use connected with meditation practice in the Poland general population…Radon 2023 Psychedelics

Olson, L. R. (2023). Was There a Calm before the Storm? Political and Social Preconditions in Europe and the U.S. ahead of the Covid-19 Pandemic … Olson 2023 Where the a calm

Plencler, I. Radoń, S. (2023). Mindfulness training in VR for people with schizophrenia: A multi-case study…Prencler et al 2023 Poster MBI VR multi-case

Radoń, S., Holas. P. (2023). Prevalence, patterns, and predictors of meditation use among adults in Poland: A nationally representative study…Radon 2023 Polish meditators ENG

Radoń, S. (2023). Commercial EEG in meditation, spirituality and religion… Radon 2023 Commercial EEG

Suehr, C. (20230. Lost Lutherans Dynamics….Suehr Lost Lutherans Dynamics