PTPRiD

Metody i narzędzia badawcze są istotnym elementem prac naukowych z różnych dziedzin. Psychologia religii i duchowości stanowi tą dziedzinę wiedzy, w której przykłada się dużą wagę do metod badawczych, niezależnie od tego, czy są to badania ilościowe, czy jakościowe. W związku z tym, że w Polsce dysponujemy dużą ilością metod i narzędzi badawczych, które opracowali lub adaptowali polscy autorzy a wiele z nich jest mało znanych, dlatego na podstronach będą systematycznie prezentowane różne metody i narzędzia opracowane przez członków Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości.

Na stronie będą podane wybrane pozycje testowe oraz dane autorów, do których można się zgłosić chcąc otrzymać pełne wersje testów, aby korzystać z opracowanych przez nich metod i narzędzi badawczych

Bateria złożona z 8 kwestionariuszy mierzące nasilenie cechy i stanu uważności (ang. mindfulness) autorstwa Stanisława Radonia