PTPRiD

Newsletter 13

Wstęp

 1. Obecna sytuacja wojny powstała w Europie skłania nas do wielu refleksji i chęci niesienia pomocy. Swoim stanowiskiem wobec dramatu przeżywanego przez tysiące ofiar tej wojny, a w tym uchodźców wojennych z Ukrainy, wyrażamy chęć w pośredniczeniu przy wymianie istotnych informacji, mogących posłużyć pomocy psychologicznej, w tym terapeutycznej. Jako przykład tej formy pomocy polecamy bezpłatne narzędzie stworzone specjalnie do badania dzieci ukraińskich, które z pewnością przeżywają głęboką traumę na skutek rozstania z domem rodzinnym i swoim dotychczasowym środowiskiem a do tego muszą zaadaptować się do nowych warunków życia: https://pracowniatestow.pl/pl/p/Ukrainsko-Polski-Kwestionariusz-Analizy-Rozwoju-oraz-Aktualnych-Trudnosci-Dzieci-i-Mlodziezy/326
 2. Ponadto warto zaglądać na stronę Pomorskiego Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku, gdzie pojawiła się bezpłatna inicjatywa wykładu online w dniu 2 kwietnia „Trauma wojenna. Zmiany w tworzeniu pomocnych narracji w poradnictwie i psychoterapii: http://www.psychotraumatologia.com.pl/
 3. Aktualnie zdrowie i bezpieczeństwo stanowią dla nas wszystkich podstawowy priorytet. Dlatego kontynuujemy cykl webinariów, zawierających najświeższe informacje ze świata nauki w połączeniu z własnym doświadczeniem teoretycznym, empirycznym i aplikacyjnym danego Prelegenta. Zapraszamy do współorganizacji webinariów!
 4. Zachęcamy do wymiany informacji w obrębie naszego Towarzystwa, np. poprzez zgłaszanie swoich propozycji do kolejnego Newslettera oraz ciekawych konferencji i wydarzeń. Newslettery będą się ukazywać z większa częstością, jeśli Państwo zechcecie partycypować w nich swoją wiedzą i cennymi informacjami, dzieląc się z nami swoim doświadczeniem.

 

Webinaria zorganizowane

W ramach aktywności Polskiego Towarzystwa Religii i Duchowości zorganizowaliśmy w tym roku kolejne dwa Webinaria;

 1. V webinarium 28 stycznia 2022 godz. 12:00-13:30 pt. „Psychologii religii i duchowości: historia i współczesność”:

Słowo wstępne: prof. dr hab. Katarzyna Skrzypińska

Dr Amadeusz Citlak „Psychologia religii w szkole lwowsko-warszawskiej”

Dr Stanisław Radoń „Rewolucja mindfulness w perspektywie aktualnego przeglądu bibliograficznego”

 1. VI webinarium 25 marca 2022 piątek godz. 12:00-13:30 pt. „Psychologia medytacji w ujęciu interdyscyplinarnym”:

Słowo wstępne: dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. UG

Mgr Magdalena Kerestey, doktorantka na Usz „Buddyjski model medytacji na podstawie badań jakościowych dotyczących tradycji Karma Kagyu tyb. Nyndro”

Dr Stanisław Radoń „Mindfulness, czyli kliniczny model medytacji w kontekście neuro-psycho-biologicznych badań prowadzonych w paradygmacie sieci i grafów”

 

Najbliższe Webinarium
VII webinarium 25.05.2022 w godz. 17.00-18.30 pt. „Duchowość wczoraj, dzisiaj i jutro”:
Słowo wstępne: dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. UG
Prof. dr hab. Zbigniew Pasek, AGH, Kraków „Performatywna moc duchowości”
Dr Zbigniew Łagosz, AGH, Kraków „Współczesne systemy magiczne jako nurty duchowości”

Prosimy o zgłaszanie się autorów do kolejnych Webinariów
Proponowane tematy kolejnych webinariów na jesień 2022 rok: Jak badać psychologię religii i duchowości?, Jak propagować idee psychologię religii i duchowości?, Jak implementować do nauki i życia psychologię religii i duchowości?

Uwaga: powyższe tematy są propozycją, którą można zmodyfikować lub zaproponować własną, alternatywną tematykę.

Konferencje

 1. W dniach od 29 do 30 kwietnia 2022 roku odbędzie się online konferencja pt. Mid-Year Conference 2022: A Collaborative Scholarship & Practice Forum zorganizowana przez APA Division 36: Society for the Psychology of Religion and Spirituality. Tutaj znajduje się link do programu i rejestracji: https://events.zoom.us/e/view/tsLrMKZYT7u5UfvTvryNhw?id=tsLrMKZYT7u5UfvTvryNhw
 2. W dniach od 17 do 18 maja 2022 roku odbędzie się w Sydney w Australii International Conference on Mindfulness Theory, Research and Practice. Organizatorami konferencji są World Academy of Science i Engineering and Technology. Efektem konferencji ma być wydanie specjalnego tomu, w którym zostaną opublikowane najciekawsze artykuły. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 kwietnia: https://conferenceindex.org/event/international-conference-on-mindfulness-theory-research-and-practice-icmtrp-2022-may-sydney-au
 3. Od 2 do 4 czerwca 2022 roku w Nowym Jorku odbędzie się International Conference on Psychotherapy and Mindfulness Organizatorami konferencji są World Academy of Science i Engineering and Technology. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 maja: https://waset.org/psychotherapy-and-mindfulness-conference-in-june-2022-in-new-york
 4. Również od 2 do 4 czerwca 2022 roku w Gdańsku na Uniwersytecie odbędzie 30 Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej OKPR, podczas której poproszono prof. Katarzynę Skrzypińską o organizację tematycznego sympozjum pt. „Duchowe i religijne obszary jako potencjał zdrowia”: https://30okpr.ug.edu.pl/
 5. W dniach 26-27 września 2022 w Gdańsku odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Psychologia w służbie rodziny: rodzina w cyklu życia. Rejestracja kończy się 08.05.2022: https://psychologiarodziny.ug.edu.pl/. Do udziału w roli słuchaczy są zaproszeni praktycy pracujących na co dzień z rodzinami, parami, dziećmi i młodzieżą, m.in. nauczyciele, pracownicy poradni, pracownicy socjalni, terapeuci i psychologowie.
 6. W dniach 11-13 listopada 2022 roku w Baltimore (Maryland) odbędzie się konferencja Society for the Scientific Study of Religion (SSSR). Konferencja stwarza naukowcom z różnych dziedzin nauk społecznych i behawioralnych możliwość zaprezentowania swoich badań, nawiązania kontaktów z innymi naukowcami, spotkania z redaktorami z największych wydawnictw oraz zapoznania się z aktualnymi badaniami. Typowe doroczne spotkanie obejmuje trzy sesje plenarne, kilka przyjęć i około 450 referatów w 140 sesjach w ciągu trzech dni: https://sssreligion.org/annual-meeting/meeting-info/
 7. W dniach od 2 do 4 grudnia w Tokio w Japonii odbędzie się International Conference on Mindfulness: Theory and Practice Organizatorami konferencji są World Academy of Science i Engineering and Technology. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 listopada: https://waset.org/mindfulness-theory-and-practice-conference-in-december-2022-in-tokyo

Ciekawostki

 1. Jeśli międzynarodowych konferencji dotyczących psychologii religii oraz mindfulness w ciągu roku odbywa się maksymalnie kilka, to konferencji dotyczących powiązań pomiędzy buddyzmem a religią czy duchowością organizuje się kilkanaście razy w ciągu jednego miesiąca: https://conferenceindex.org/conferences/mindfulness
 2. Ostatnio opublikowano 4 świetne meta-analizy i przeglądy podsumowujące dorobek naukowy dotyczący badań nad uważnością: Frank, P., Marken, M. (2022). Developments in Qualitative Mindfulness Practice Research: a Pilot Scoping Review. Mindfulness. DOI: 1007/s12671-021-01748-9; Karl, J. A., Fischer, R. (2022). The State of Dispositional Mindfulness Research. Mindfulness. DOI: 10.1007/s12671-022-01853-3; Lee i in. (2021). The Evolution of Mindfulness from 1916 to 2019. Mindfulness. DOI: 10.1007/s12671-021-01603-x; Wang, Y. i in. (2022). A Bibliometric and Visualization Analysis of Mindfulness and Meditation Research from 1900 to 2021. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 13150. DOI: 10.3390/ijerph182413150.
 3. Czasopismo naukowe Religions przygotowuje specjalny tom pt. „Spiritual Intelligence: Problems, Challenges and Solutions“. Celem tego tomu będzie odpowiedź na pytanie o inteligencję duchową. To nowo odkryte zjawisko wypełnienia lukę między inteligencją racjonalną i emocjonalną, które nie są w stanie uzasadnić i wyjaśnić wszystkich ludzkich działań oraz usprawiedliwić ich konsekwencji. W związku z tym Redakcja (dr. hab. Katarzyna Skrzypińska oraz dr Justyna Mróz) do 15 listopada 2022 roku przyjmuje zgłoszenia.

 

Publikacje

Molenda, A., Hawryszuków, K. (2022). Kiedy wiara oddala od Boga. Rozmowy o niedojrzałej religijności. Kraków: WAM

Zapowiedzi:

Radoń, S. (2022). Medytacja między teorią a praktyką. Kraków: WAM.

Skrzypińska, K. (2022). I believe, so I am. Reflections on the Psychology of Spirituality. Brill Research Perspectives in Religion and Psychology. Netherlands: BRILL.

Informacje organizacyjne

Informacja o nr konta dla nowych członków oraz osób, które jeszcze nie uiściły opłaty wpisowej lub corocznej:

25 12401268 1111 0010 5435 3892 na rzecz Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości (w zależności od potrzeb z dopiskiem: „wpisowe”, składka za 2021”, „za 2022” itp.). Dla regularnych członków: 80 PLN, dla doktorantów: 40 PLN. Uprzejmie przypominamy, że zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości zaleganie z opłatą wiąże się z konsekwencjami w postaci skreślenia z listy członków.

 

Życzenia

Niech te Święta Wielkanocne będą dla Państwa może nieco mniej intensywne niż ostatnimi czasy…

Z wyrazami szacunku
W imieniu Zarządu PTPRiD
Stanisław Radoń