PTPRiD

II Międzynarodowa Konferencja odbyła się w Lublinie (KUL) 3-4 czerwca 2014 roku