PTPRiD

III Międzynarodowa Konferencja

Psychologia – Kultura – Biologia

W dniach 20-22 czerwca 2016 roku w Krakowie odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości zatytułowana „Psychologia – Kultura – Biologia”.  Konferencja rozpoczęła się rano 20 czerwca. Wykład inauguracyjny poprowadziła prof. Valerie DeMarinis (Uppsala University, Public Mental Health Promotion and Existential Health Area, Innlandet Hospital Trust in Norway). Zaprezentowała ona zagadnienia zdrowia psychicznego i relacji
międzyludzkich w zmieniającym się społeczeństwie norweskim z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i roli religii.  Po wykładzie plenarnym odbyło się 15 sesji tematycznych.

Drugi dzień, 21 czerwca, poświęcony był następującym zagadnieniom: problematyka psychologii duchowości, rola religii w sferze publicznej, relacje między religijnością a psychoterapią, poznawcze podejście do religii, nowa duchowość, medytacja oraz psychologia religii w Polsce.

Trzeci dzień konferencji, 22 czerwca, koncentrował się wokół tematów obrazu Boga
w psychice człowieka, religijności a radzenia sobie ze stresem, psychologii religii w Polsce,
doświadczeń religijnych w Indiach oraz relacji religijności z uprzedzeniami i gniewem.

Po sesjach tematycznych miał miejsce wykład plenarny prof. Kevina Ladda (Indiana University South Bend) nad psychologicznymi uwarunkowaniami modlitwy. Prelegent w absorbujący sposób pokazał możliwości prowadzenia badań eksperymentalnych nad różnymi typami modlitwy, wskazując na istotne miejsce procesów percepcyjnych i rozumowania w doświadczeniu modlitewnym.

wiecej…