PTPRiD

Newsletter 16

Wstęp

Szanowni Państwo,

We wrześniu odbyła się Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja PTPRiD w Gdańsku. Dziękujemy serdecznie za aktywny udział w tym wydarzeniu, które – oprócz członków PTPRiD – zgromadziło bardzo wielu uczestników, którzy do tej pory wyrażają wdzięczność za zorganizowanie tak wartościowej konferencji.

W dalszym ciągu kontynuujemy również cykl webinariów, zawierających najświeższe informacje ze świata nauki w połączeniu z własnym doświadczeniem teoretycznym, empirycznym i aplikacyjnym danego Prelegenta. Zapraszamy do współorganizacji webinariów!

Zachęcamy do wymiany informacji w obrębie naszego Towarzystwa, np. poprzez zgłaszanie swoich propozycji do kolejnego Newslettera oraz ciekawych konferencji i wydarzeń. Bardzo prosimy ponadto o wysyłanie swoich publikacji, które będziemy zamieszczać na stronie internetowej PTPRiD.

Webinaria zorganizowane

W ramach aktywności Polskiego Towarzystwa Religii i Duchowości zorganizowaliśmy w tym roku dwa Webinaria:

 1. Ósme webinarium 24 lutego 2023 w piątek pt. „Pomiędzy naukową metodologią a praktyką kliniczną”:

– Dr Rafał Bartczuk, KUL: „Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione: Wracając do podstaw psychometrii w psychologii religii i duchowości (w Polsce)”

– Mgr Iga Plencler, doktorantka Collegium Medicum UJ, Kraków: „Mindfulness w psychozie”

 1. Dziewiąte Webinarium 2 czerwca 2023 w piątek godz. 12:00-13:30 pt. „Możliwość wykorzystania profesjonalnych narzędzi służących do neuroobrazowania w psychologii religii i duchowości”

– Mgr Kamila Orlińska, https://minazee.pl  „Neuromedytacja: fakty i mity”

Prosimy o zgłaszanie się autorów do kolejnych Webinariów

Konferencje

 1. W dniach 11-12 maja 2023 r. w Sydney w Australii odbyła się 17. Międzynarodowa Konferencja Teorii, Badań i Praktyki Mindfulness.
 2. W dniach 5-6 czerwca 2023 roku w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych odbył się 17. Międzynarodowa Konferencja Psychoterapii i Mindfulness.
 3. W dniach 17-18 lipca odbyła się w Rzymie International Conference on Psychology of Religion. Konferencja Psychologia Religii stanowi pierwszą interdyscyplinarną platformę dla badaczy, praktyków i edukatorów, aby zaprezentować i omówić najnowsze innowacje, trendy i problemy, jak również praktyczne wyzwania napotkane i rozwiązania przyjęte w dziedzinie Psychologii Religii.
 4. W dniach 21 do 24 sierpnia 2023 odbyła się Konferencję w Groningen w Holandii, której International Association for the Psychology of Religion (IAPR), której tematem przewodnim był Thae Psychology of Religion in an Entangled World.
 5. W dniach 21-22 września z okazji 10. rocznicy formalnego powstania Polskie Towarzystwo Psychologii Religii i Duchowości odbyła VI Międzynarodowa Konferencja na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Temat przewodni Konferencji brzmiał „Psychologia religii i duchowości w obliczu dynamicznych zmian osobistych i ogólnospołecznych”.
 6. W dniach 22-24 października 2023 odbyła się doroczna konferencja Society for the Scientific Study of Religion (SSSR+RRA) w Salt Lake City, USA Religion, Empowering or Oppressing People and Communities?

Sprawozdanie z jubileuszowej konferencji PTPRiD

Konferencja zgromadziła dużą grupę (prawie 100) uznanych badaczy z zakresu psychologii religii i duchowości z różnych stron świata (Anglia, Austria, Czechy, Indie, Sri Lanka, USA), w tym – co bardzo cieszy – wielu młodych. Głównymi mówcami byli w kolejności prof. Michael Nielsen, prof. Tatjana Schnell oraz prof. Halina Grzymała-Moszczyńska. Na konferencję składały się sesja warsztatowa (3 warsztaty), posterowa (12 posterów) oraz sesje równoległe (11 sesji, w których czynny udział brało zazwyczaj przynajmniej 4 grupy badaczy). Konferencja odbywała się w języku angielskim.

 

Wykłady eksperckie

 1. Prof. Michael Nielsen (Georgia Southern University) „Obietnice i wyzwania religii w trudnych czasach: ludzkość stoi w obliczu niezliczonych wyzwań w XXI wieku”.
 2. Prof. Tatjana Schnell (University of Insbruck) “Niebo na ziemi: religia i duchowość bez Boga”.
 3. Prof. Halina Grzymała-Moszczyńska Uniwersytet Ignatianum „Czy religia naprawdę pomaga uchodźcom?”

Warsztaty

 1. Rafał Bartczuk „Przegląd zakresu badań nad trafnością w pracach psychometrycznych z zakresu psychologii religii i duchowości”
 2. Mila Orlińska „Mindfuless a flow: podobieństwa i różnice”
 3. Stanisław Radoń „Wykorzystanie komercyjnych EEG w badaniach z zakresu psychologii religii i duchowości”.

Sesja posterowa:

 1. Thejani Bulathwatta, Judyta Borchet „Wpływ kultury i religii na dobrostan psychospołeczny osób z przewlekłą chorobą nerek i ich bliskich: Badanie eksploracyjne między Sri Lanką a Polską”.
 2. Aishwarya Dahale „Przywiązanie do Boga i cierpienie psychiczne: Studium z Indii”.
 3. Michał Grupa, Zofia Zając, „Głębia relacyjna w poradnictwie duchowym”.
 4. Konrad S. Jankowski, „Religijność wiejska a sytuacja pandemii”.
 5. Christopher Alan Lewis, „Religijność i skrupulatność: badanie pośredniczącej roli wiary w życie pozagrobowe w kontekście teorii ewolucyjnych systemów oceny zagrożenia wśród pakistańskich studentów”.
 6. Christopher Alan Lewis, „Analiza bibliometryczna czasopisma Mental Health, Religion & Culture: Przegląd pierwszych 25 lat (1998-2022)”.
 7. Agnieszka Olchowska-Kotala „Motywacje do korzystania z medycyny komplementarnej i alternatywnej”.
 8. Iga Plencler, Stanisław Radoń „Trening uważności w VR dla osób ze schizofrenią: Studium wielu przypadków”.
 9. Stanisław Radoń, Paweł Holas „Rozpowszechnienie, wzorce i predyktory używania psychodelików w powiązaniu z praktyką medytacyjną w populacji ogólnej w Polsce”.
 10. Natalia Wójcicka „Znaczenie lęku egzystencjalnego w relacji między tożsamością cielesną a duchowością podmiotu”.
 11. Natalia Ziółkowska „Dobrostan psychologiczny wśród rodziców dzieci z chorobą onkologiczną: religijne i niereligijne radzenie sobie skoncentrowane na znaczeniu jako mediator w kontekście pandemii COVID-19”.

Sesje równoległe

 1. „Religijność i duchowość w relacjach międzyludzkich”.
 2. „Humanizm: orientacja aksjologiczna wywodząca się z katolicyzmu. Teoria i badania w polskim kontekście kulturowym”.
 3. „Medytacja: Schyłek religijności czy jej renesans?”.
 4. „Kulturowy kontekst religijności i duchowości”.
 5. „Relacje społeczne i dobre samopoczucie w religijności”.
 6. „Komunikacja w organizacjach”.
 7. „Religijność i zdrowie”.
 8. „Religijność i emocje”.
 9. „Duchowość, prymarne przekonania i moralność”.
 10. „Duchowość i tożsamość ciała”.
 11. „Psychologia rozwojowa i edukacyjna”.

 

Postulaty uczestników Zebrania Plenarnego PTPRiD

Spotkanie członków PTPRiD odbyło się w pierwszy dzień konferencji 21.09.2023. Po wprowadzeniu Przewodniczącej dr hab. Katarzyny Skrzypińskiej, prof. UG, Zastępca i równocześnie Skarbnik dr hab. Dariusz Krok, prof. UO, przedstawił sprawozdanie finansowe. Następnie Sekretarz dr Stanisław Radoń przedstawił historię Webinariów. W dalszej kolejności Przewodnicząca zaprosiła wszystkich członków do przedstawiania własnych pomysłów dotyczących bieżącej i przyszłej działalności PTPRiD. Do najistotniejszych postulatów należały:

1)         Potrzeba opracowania książki dotyczącej działalności PTPRiD oraz członków, których dorobek jest spory i coraz dynamiczniej rozwijający się,

2)         Potrzeby publikacji monografii dotyczącej opracowanych przez członków PTPRiD różnych narzędzi służących do pomiaru religijności i duchowości albo aktualizacji i poszerzenia książki „Psychologiczny Pomiar Religijności” wydanej przez Towarzystwo Naukowe KUL w 2011 roku. Głównym argumentem jest fakt, że wielu ludzi szuka wartościowych narzędzi do badania fenomenu religijności i duchowości, jednak na skutek dużego natłoku informacji zdobycie tak specjalistycznej wiedzy jest wielce utrudnione, choć równocześnie jest opracowanych bardzo dużo takich narzędzi,

3)         Konieczność publikacji na stronie PTPRiD dodatkowej zakładki, na której prezentowane byłyby opracowane narzędzia z przykładowymi pozycjami kwestionariuszowymi (bez kluczy) oraz danymi autorów, z którym zainteresowany badacz może się skontaktować,

4)         Strona internetowa PTPRiD mogłaby być również miejscem przekazywania informacji dotyczącej podejmowanych przez członków badań empirycznych wraz z danymi kontaktowymi kierownika projektów, celem prowadzenia wspólnych badań,

5)         Kilku członków oferuje udostepnienie wyników własnych badań (dane surowe) celem ich opracowania oraz wykorzystania do publikacji artykułów.

6)         Strona internetowa PTPRiD mogłaby być miejscem publikacji dotyczących aktualnych informacji dotyczących oferowanych stypendiów i grantów. Ponadto konkretne adresy mailowe do kontaktu i wymiany doświadczeń mogą zostać udostępnione na życzenie.

7)         Ważną kwestią poruszaną na Zebraniu był problem medialnej reklamy dotyczącej badań z zakresu psychologii religii i duchowości na Facebooku lub innym forum, ponieważ aktualnie zdecydowana większość ludzi (nie tylko młodych) głównie korzysta z takich narzędzi i nawet potężny dorobek naukowy członków PTPRiD nie jest w stanie przebić się przez natłok wiedzy oferowanej w mediach. Potrzeba zaangażowania zwłaszcza młodych członków do aktywności w ramach Facebookowej strony PTPRiD,

8)         Postulat kontynuacji Webinariów w wersji ostatnio obowiązującej, czyli wystąpienie jednej osoby trwające ok 45 minut a potem dyskusja oraz większego zaangażowania ze strony członków.

9)         Ważnym aspektem działalności PTPRiD powinno być ukazanie praktycznej przydatności badań i wiedzy z obszaru psychologii religii i duchowości do psychoterapii, psychiatrii, medycyny. Dlatego też powstał postulat zachęcający do pisania książek, poradników czy przewodników uproszczonym językiem, nie zawierającym skomplikowanej terminologii badawczej.

10)       Ważnym aspektem działalności PTPRiD powinno być ukazanie wymiernych korzyści, jakie może przynieść działalność naukowa i wiedza z zakresu psychologii religii i duchowości. Przykładem mogą być płatne szkolenia z zakresu uważności, której efektywność terapeutyczna została w sposób wystarczający wykazana w kilku dziesiątkach poważnych publikacji naukowych.

11)       Jedynie możliwość otrzymania wymiernych korzyści, jakie można zyskać z badań i wiedzy z zakresu psychologii religii i duchowości, może przyczynić się do popularyzacji tego obszaru. W innym przypadku ten obszar będzie może być traktowany jako nieszkodliwe hobby.

Powyższe pomysły działań naukowych, praktycznych, organizacyjnych i reklamowych mogą rzeczywiście wzbogacić funkcjonowanie Towarzystwa, jednak z Państwa zaangażowaniem. Dlatego zachęcamy do kontaktu i składania konkretnych propozycji, jak powyższe. Mamy coraz więcej członków, zatem będzie o wiele łatwiej działać nawet w grupach.

Informacje organizacyjne

Informacja o nr konta dla nowych członków oraz osób, które jeszcze nie uiściły opłaty wpisowej lub corocznej:

25 12401268 1111 0010 5435 3892 na rzecz Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości (w zależności od potrzeb z dopiskiem: „wpisowe”, składka za 2021”, „za 2022” itp.). Dla regularnych członków (jeszcze w tym roku): 100 PLN, dla doktorantów: 50 PLN. Uprzejmie przypominamy, że zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości zaleganie z opłatą wiąże się z konsekwencjami w postaci skreślenia z listy członków.