PTPRiD

II Międzynarodowa Konferencja

II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości

Lublin 3-4 czerwca 2014 r.

Organizatorzy: Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego; Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego; Polskie Towarzystwo Psychologii Religii i Duchowości; Towarzystwo Naukowe KUL

 

więcej…