PTPRiD

Newsletter PTPRiD nr 9

Newsletter nr 9

Spis treści

Wstęp: ostatnie wydarzenia i sprawy

Szanowni Państwo,

Jak zapewne zauważyliście, nasze newslettery ukazują się rzadziej. Niestety jedną z podstawowych przyczyn jest brak stałego dopływu informacji od Państwa. Wiele ogłoszeń, wydarzeń można znaleźć w sieci, ale niektóre z nich, często unikatowe, umykają na skutek szumu informacyjnego. Dlatego też nieustająco zachęcamy do dzielenia się cennymi inicjatywami i wiadomościami.

Aktualne opóźnienie wynika także z ogromu pracy jaką przyniósł ostatni rok, który upłynął pod znakiem przygotowań do ważnego dla nas wszystkich wydarzenia – konferencji International Association for the Psychology of Religion (IAPR2019), na Uniwersytecie Gdańskim. Pierwszy raz gościliśmy w Polsce tylu wspaniałych badaczy, zarówno teoretyków jak i empiryków i to nie tylko psychologów, ale i teologów czy socjologów, a także przedstawicieli innych nauk o religii (np. religioznawstwa), którzy przedstawili swoje prace z zakresu psychologii religii i duchowości. Dlatego w dalszej części niniejszego newslettera zostanie przedstawiony raport na temat tego wydarzenia.

Czeka nas także spotkanie we własnym gronie, z udziałem gości zagranicznych – w ramach już V Konferencji Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości w Szczecinie. Przygotowania trwają.

Co ważne – powstaje aktualnie także publikacja, w której możemy zawrzeć historię oraz współczesne oblicze polskiej psychologii religii i duchowości. Dlatego też przekażemy Państwu naszą prośbę odnośnie zbierania materiałów na temat Państwa zainteresowań i badań.

Powstała też nowa inicjatywa dotycząca wymiany informacji naukowej.

UWAGA! Strona IAPR-u posiada teraz nowy adres: http://www.iaprweb.org/

 Nieustająco zachęcamy do wymiany informacji na podobne i nowe tematy w obrębie naszego Towarzystwa, np. poprzez zgłaszanie swoich propozycji do kolejnego newslettera oraz ciekawych konferencji i wydarzeń. Kontakt – przez sekretarza: Katarzynę Skrzypińską (psyks@univ.gda.pl). Newslettery będą się ukazywać z większa częstością, jeśli Państwo zechcecie partycypować w nich swoją wiedzą i cennymi informacjami, dzieląc się z nami swoim doświadczeniem.

Sprawozdanie z konferencji IAPR 2019

International Association for the Psychology of Religion (IAPR), Psychology of Religion and Spirituality: New Trends and Neglected Themes Gdańsk, 31 sierpnia – 3 września 2019

Ostatnie spotkanie IAPR odbyło się w dniach 31 sierpnia – 4 września 2019 w Gdańsku, na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Podmiotami organizującymi na podstawie podpisanego listu intencyjnego, podpisanego przez Jego Magnificencję Rektora ds. Nauki, prof. Piotra Stepnowskiego, byli:

 • International Association for the Psychology of Religion (IAPR) iaprweb.com
 • University of Gdańsk (Institute of Psychology in it) en.ug.edu.pl
 • Polish Society for the Psychology of Religion and Spirituality (PSPRS, PTPRiD) www.ptprid.pl.

W ramach konferencji udało się zorganizować 4 wystąpienia zaproszonych keynote speakerów (Prof. Halina Grzymała-Moszczyńska, Prof. Ralph Hood, Prof. Peter Hill oraz Prof. Gerard Saucier), jedno sympozjum specjalne (Prof. David W. Miller), jedno wystąpienie w ramach Young Career Award (dr Martin Lang), 14 sympozjów i 24 sesje tematyczne, dwie sesje posterowe prezentujące 51 plakatów. Więcej szczegółów znajduje się na stronie: https://poland2019.iaprweb.org/

Konferencja została także podsumowana przez Pierre-Yves Brandta, poprzedniego prezydenta IAPR, w tekście, który ukazał w Archive for the Psychology of Religion, 2019, Vol. 41(3) 189–193:

“In Gdansk, the responsibility for coordinating the hosting of the conference was assumed by Prof. Katarzyna Skrzypinska. With the help of her team of collaborators (dr  Agata Rudnik and dr Aleksandra Walter – przyp. aut.), it was a success. The conference has registered 236 participants from 31 countries (see table 1).

Table 1: Number of participants per country

Countries Number of

participants

Countries Number of

participants

Countries Number of

participants

Australia 1 India 11 Poland 44
Austria 3 Indonesia 1 Saudi Arabia 2
Bangladesh 1 Ireland 1 Spain 1
Belgium 8 Israel 1 Sweden 10
Brazil 17 Italy 4 Switzerland 8
Czech

Republic

4 Latvia 3 Thailand 1
Denmark 4 Lithuania 2 The

Netherlands

7
Finland 9 Malta 1 Turkey 10
Georgia 1 Norway 11 United

Kingdom

16

 

Germany 19 Pakistan 2 USA 32
Hungary 1

 

[…] The best-represented countries are those with a tradition of research in the psychology of religion. it is therefore rather the countries of northern Europe. Apart from Italy, the Mediterranean countries are absent. In the east, mainly researchers from Poland participate in IAPR conferences. They still constitute a consistent delegation. This year, it is even the biggest delegation, because Poland was the organizing country.

[…] Let’s add that the conference was preceded by a one-day pre-conference workshop (from August 30 at 3pm to August 31 at 3pm) organized by Heinz Streib and entitled « Life-span Development in Psychology of Religion Research ». The pre-conference was visited by 55 participants.”

Co istotne, w czasie Walnego zgromadzenia IAPR wybrano nowego prezydenta oraz dwóch członków zarządu w składzie:

 • dr. hab. Halina Grzymala-Moszczynska (President)
 • Heidi Frølund Pedersen (General secretary and treasurer)
 • Üzeyir Ok (new member)
 • Peter C. Hill (new member)
 • Miguel Farias
 • Dr hab. Katarzyna Skrzypinska, Prof.

Po konferencji otrzymaliśmy wiele ciepłych listów z podziękowaniami zarówno za organizację jak i miejsce, w którym miało ono miejsce.

Konferencje – przypomnienia i zapowiedzi: ECRSH 2020, PTPRiD 2020 i inne

Midyear Conference of Society for the Psychology of Religion and Spirituality

APA Division 36 (Psychology of Religion/Spirituality), Denver, University of Colorado, March 13-14, 2020:

https://www.apadivisions.org/division-36/news-events/

– The 7th European Conference on Religion, Spirituality and Health: Aging, Spirituality and Health, Lisbon, May 28-30, 2020; Portugal: https://ecrsh.eu/ecrsh-2020

V International Conference of Polish Society for the Psychology of Religion and Spirituality, Szczecin, June 22-23, 2020: http://5kprid.usz.edu.pl/en/home/

Annual Meeting of Society for the Scientific Study of Religion – October 23 – 25, 2020 Pittsburgh, USA: https://sssreligion.org/annual-meeting/information/

Nowe inicjatywy

PILNE I WAŻNE! Zaproszenie do raportu na temat własnej działalności naukowej

W wydawnictwie Cambridge powstaje artykuł przeglądowy, który ma na celu przybliżyć historię polskiej psychologii religii, jej aktualny stan i osiągnięcia oraz jej dalsze perspektywy rozwojowe. Dlatego gorąco zachęcamy Państwa do przesyłania opisu Waszych sylwetek jako badaczy teoretyków, empiryków oraz praktyków, mających swój udział w tej dziedzinie. Prosimy zatem o przesłanie:

 •  obszaru tematycznego, jakim się Państwo zajmujecie,
 • jakimi metodami pracujecie i jakimi narzędziami (w tym stworzonymi autorsko), 3 – tytułów 2-4 najważniejszych publikacji,
 • informacji o współpracy krajowej i zagranicznej,
 • informacji o zaangażowaniu w proces edukacji (dydaktyka), 6 – informacji o autorskich programach, grantach, projektach ,
 • o istotnej roli innych osób oraz instytucji czy wydarzeń w Państwa karierze,
 • o innych istotnych a nie wymienionych tu czynnikach, które miały wpływ na rozwój Państwa zainteresowań oraz polskiej psychologii

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie niniejszych treści najpóźniej do 29 lutego 2020, ponieważ jesteśmy zobligowani datą złożenia manuskryptu do recenzji.

Zaproszenie do opisu prac doktorskich i innych

Zachęcamy także do nadsyłania ciekawych streszczeń prac doktorskich czy książek, które będziemy mogli rozpropagować w szerszym gronie.

Zapraszamy do publikacji

http://wns.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_wns/instytut_psychologii/dzialalnosc_naukowa/czasopisma

Co się ukazało lub ukaże…

Zapowiedzi:

Obrębska, M. i Pankalla, A. (red.) (2020). Mity kultury współczesnej. Perspektywa psychoantropologiczna. Poznań: Wydawnictwo UAM.

Krok, D. i Dymecka, J. (red.) (2020). Jakość życia a zdrowie. Uwarunkowania i konsekwencje. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Skrzypińska, K. (red.) (2020). Okiem młodych badaczy. O duchowości i religijności inaczej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ciekawych, znaczących publikacji sekretarzowi Towarzystwa (psyks@univ.gda.pl). Naszym celem jest wymiana informacji na temat ważnych wydarzeń wśród naszych członków.

Zaproszenie do prezentacji sylwetki i sylabusów

W związku z kontynuacją działalności naszego Towarzystwa chcielibyśmy zachęcić Państwa do zaprezentowania swojej osoby oraz działalności badawczej i akademickiej. Dlatego prosimy o przysyłanie opisu własnej sylwetki wraz z osiągnięciami naukowymi oraz propozycjami sylabusów, które pomogą nam wymienić doświadczenie i zachęcą do współpracy w obszarze podobnych zainteresowań badawczych (adres: psyks@univ.gda.pl).

Informacje organizacyjne: strona www, konto, wpłaty

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.ptprid.pl.

Pilnie poszukujemy osoby chętnej do opieki nad naszą stroną internetową.

Informacja o nr konta dla nowych członków oraz osób, które jeszcze nie uiściły opłaty wpisowej lub corocznej: 25 12401268 1111 0010 5435 3892 na rzecz Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości (w zależności od potrzeb z dopiskiem: „wpisowe”, „składka za 2016”, „składka za 2017”). Dla regularnych członków: 80 pln, dla doktorantów: 40 pln. Uprzejmie przypominamy, że zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości zaleganie z opłatą wiąże się z konsekwencjami w postaci skreślenia z listy członków.

Sugestie…

Serdecznie zapraszamy do współredagowania następnego newslettera 10, z góry dziękując za zaangażowanie i wszelkie sugestie.

W nawiązaniu do postanowień noworocznych uprzejmie prosimy o dzielenie się informacjami o realizacji przez członków Towarzystwa (jako kierownik lub jako współrealizator) grantów międzynarodowych, związanych z naszą problematyką, jak również informacji o ciekawych wizytach badaczy zagranicznych w poszczególnych ośrodkach. Także wiadomości o uzyskanych nagrodach będą mile widziane.

Składamy serdeczne życzenia wszelkich pomyślności w Nowym Roku 2020: wielu sukcesów na polu naukowym i zawodowym!

 Z wyrazami szacunku

W imieniu Zarządu PTPRiD
Katarzyna Skrzypińska