PTPRiD

Newsletter 14

Wstęp

 1. Obecna sytuacja wojny powstała w Europie skłania nas do wielu refleksji i chęci niesienia pomocy. Swoim stanowiskiem wobec dramatu przeżywanego przez tysiące ofiar tej wojny, a w tym uchodźców wojennych z Ukrainy, wyrażamy chęć w pośredniczeniu przy wymianie istotnych informacji, mogących posłużyć pomocy psychologicznej, w tym terapeutycznej. Jako przykład tej formy pomocy polecamy bezpłatne narzędzie stworzone specjalnie do badania dzieci ukraińskich, które z pewnością przeżywają głęboką traumę na skutek rozstania z domem rodzinnym i swoim dotychczasowym środowiskiem a do tego muszą zaadaptować się do nowych warunków życia: https://pracowniatestow.pl/pl/p/Ukrainsko-Polski-Kwestionariusz-Analizy-Rozwoju-oraz-Aktualnych-Trudnosci-Dzieci-i-Mlodziezy/326
 2. Aktualnie zdrowie i bezpieczeństwo stanowią dla nas wszystkich podstawowy priorytet. Dlatego kontynuujemy cykl webinariów, zawierających najświeższe informacje ze świata nauki w połączeniu z własnym doświadczeniem teoretycznym, empirycznym i aplikacyjnym danego Prelegenta. Zapraszamy do współorganizacji webinariów!
 3. Zachęcamy do wymiany informacji w obrębie naszego Towarzystwa, np. poprzez zgłaszanie swoich propozycji do kolejnego Newslettera oraz ciekawych konferencji i wydarzeń. Newslettery będą się ukazywać z większa częstością, jeśli Państwo zechcecie partycypować w nich swoją wiedzą i cennymi informacjami, dzieląc się z nami swoim doświadczeniem.

 

Webinaria zorganizowane

W ramach aktywności Polskiego Towarzystwa Religii i Duchowości zorganizowaliśmy w tym roku kolejne trzy Webinaria:

 1. V webinarium 28 stycznia 2022 godz. 12:00-13:30 pt. „Psychologii religii i duchowości: historia i współczesność”:

Słowo wstępne: prof. dr hab. Katarzyna Skrzypińska

Dr Amadeusz Citlak „Psychologia religii w szkole lwowsko-warszawskiej”

Dr Stanisław Radoń „Rewolucja mindfulness w perspektywie aktualnego przeglądu bibliograficznego”

 1. VI webinarium 25 marca 2022 piątek godz. 12:00-13:30 pt. „Psychologia medytacji w ujęciu interdyscyplinarnym”:

Słowo wstępne: dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. UG

Mgr Magdalena Kerestey, doktorantka na Usz „Buddyjski model medytacji na podstawie badań jakościowych dotyczących tradycji Karma Kagyu tyb. Nyndro”

Dr Stanisław Radoń „Mindfulness, czyli kliniczny model medytacji w kontekście neuro-psycho-biologicznych badań prowadzonych w paradygmacie sieci i grafów”

 1. VII webinarium 25 maja 2022 w godz. 17.00-18.30 pt. „Duchowość wczoraj, dzisiaj i jutro”:
  Słowo wstępne: dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. UG
  dr hab. Zbigniew Pasek, AGH, Kraków „Performatywna moc duchowości”
  Dr Zbigniew Łagosz, AGH, Kraków „Współczesne systemy magiczne jako nurty duchowości”.

 

Prosimy o zgłaszanie się autorów do kolejnych Webinariów
Proponowane tematy kolejnych webinariów na jesień 2022 rok: Jak badać psychologię religii i duchowości?, Jak propagować idee psychologii religii i duchowości?, Jak implementować do nauki i życia psychologię religii i duchowości?

Uwaga: powyższe tematy są propozycją, którą można zmodyfikować lub zaproponować własną, alternatywną tematykę.

Konferencje

 1. W dniach od 29 do 30 kwietnia 2022 roku odbyła się konferencja pt. Mid-Year Conference 2022: A Collaborative Scholarship & Practice Forum zorganizowana przez APA Division 36: Society for the Psychology of Religion and Spirituality.
 2. W dniach od 17 do 18 maja 2022 roku odbyła się w Sydney w Australii International Conference on Mindfulness Theory, Research and Practice. Organizatorami konferencji są World Academy of Science i Engineering and Technology.
 3. Od 2 do 4 czerwca 2022 roku w Nowym Jorku odbyła się International Conference on Psychotherapy and Mindfulness Organizatorami konferencji są World Academy of Science i Engineering and Technology. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 maja: https://waset.org/psychotherapy-and-mindfulness-conference-in-june-2022-in-new-york
 4. Również od 2 do 4 czerwca 2022 roku w Gdańsku na Uniwersytecie odbyło się 30 Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej OKPR, podczas której poproszono prof. Katarzynę Skrzypińską o organizację tematycznego sympozjum pt. „Duchowe i religijne obszary jako potencjał zdrowia”: https://30okpr.ug.edu.pl/
 5. W dniach 11-13 listopada 2022 roku w Baltimore (Maryland) odbyła się konferencja Society for the Scientific Study of Religion (SSSR). Doroczne spotkanie obejmowało trzy sesje plenarne oraz około 450 referatów w 140 sesjach w ciągu trzech dni: https://sssreligion.org/annual-meeting/meeting-info/
 6. W dniach od 2 do 4 grudnia w Tokio w Japonii odbyła się International Conference on Mindfulness: Theory and Practice Organizatorami konferencji jest World Academy of Science i Engineering and Technology.

Zapowiedzi

 1. W dniach 21-22 września z okazji 10. rocznicy formalnego powstania Polskie Towarzystwo Psychologii Religii i Duchowości organizuje VI Międzynarodową Konferencję, która odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Temat przewodni Konferencji brzmi „Psychologia religii i duchowości w obliczu dynamicznych zmian osobistych i ogólnospołecznych”. Wśród zaproszonych gości, którzy wygłoszą wykłady plenarne są uznani badacze m.in. prof. Michael E. Nielsen (Georgia Southern University) oraz prof. Tatjana Schnell (Universität Innsbruck). Dlatego też w ramach wykorzystania grantu z USA prof. Katarzyna Skrzypińska pojechała na konferencję Society for the Scientific Study of Religion (SSSR) do Baltimore, by spotkać się z przyszłymi keynote-speakerami. Zarządowi PTPRiD zależy na rozszerzaniu współpracy i tworzeniu nowych projektów międzynarodowych. W związku z tym jubileuszowa Konferencja zaplanowana w przyszłym roku, w Gdańsku, ma na celu zintegrowanie badaczy, teoretyków i praktyków działających interdyscyplinarnie, nie tylko w obszarze psychologii.

Ciekawostki

 1. Czasopismo naukowe Religions przygotowuje specjalny tom pt. „Spiritual Intelligence: Problems, Challenges and Solutions“. Celem tego tomu będzie odpowiedź na pytanie o inteligencję duchową. To nowo odkryte zjawisko wypełnienia lukę między inteligencją racjonalną i emocjonalną, które nie są w stanie uzasadnić i wyjaśnić wszystkich ludzkich działań oraz usprawiedliwić ich konsekwencji. Aktualnie przedłużono możliwość składania abstraktów do 15 stycznia 2023 r.:

https://www.mdpi.com/journal/religions/special_issues/Spiritual_Intelligence

 

 

 1. Miło jest nam także zaprosić Państwa do współtworzenia kolejnego Specjalnego Numeru czasopisma Religions zatytułowanego: „Christian Prayer: Social Sciences Perspective”. Celem tego numeru jest zorganizowanie akademickiego forum dyskusyjnego dedykowanego modlitwie chrześcijańskiej ujmowanej z perspektywy nauk społecznych. Jesteśmy przekonani, że Numer ten będzie miejscem spotkania i publikacji artykułów naukowych z różnych dyscyplin, jak np.: psychologia, socjologia, pedagogika, nauki prawne, ekonomia i finanse, nauki o bezpieczeństwie, polityce i administracji. Żywimy nadzieję, że poruszone zagadnienia teoretyczne i empiryczne przyczynią się do rozwoju wiedzy w obszarze zjawisk społecznych występujących w procesie modlitwy chrześcijańskiej.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie: https://www.mdpi.com/journal/religions/special_issues/Y1289GPQ89

 1. W Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim jest wdrażany plan interwencyjno-badawczy, w którym zastosowano interwencje oparte na uważności z wykorzystaniem XR skierowany do osób z rozpoznaną psychozą i schizofrenią (pacjenci stacjonarni i ambulatoryjni). Program jest kierowany i pilotowany przez prof. Andrzeja Cechnickiego (Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Psychicznego im. Antoniego Kępińskiego) i prof. Marcina Siwka (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) a bierze w nim udział sekretarz PTPRiD dr Stanisław Radoń. Przeprowadzone badania pilotażowe zakończyły się sukcesem (publikacja w druku). Aktualnie – co należy podkreślić – zespół prowadzi intensywne wysiłki celem włączenia interwencji opartych na uważności, w których będzie się porównywać ich efektywność w trzech grupach badawczych (standardowa terapia TAU, Tau wraz z technikami uważności, TAU z technikami uważności opartymi na XR).

Publikacje

Adamczyk, K., Zarzycka, B., Zawada, K. (2022).  Daily spiritual experiences and purpose in life: The mediating role of loneliness and moderating role of satisfaction with social and intimate relationships. Psychology of Religion and Spirituality, 14(3),  416–423.

Anczyk, A., Grzymała-Moszczyńska, H. (2022). Religion on a Placard: A Study on Advertising New Religious Movements in Contemporary Poland. W: M. Hubina, F. S. M. Chan (Ed.) Communicating the Sacred (ss. 11-34).

Chwaszcz, J., Bartczuk, R., Niewiadomska, I., Sławska–Jaroszewska, P. (2022). Quality of life and prosocial or antisocial coping with resource deprivation: A cross-sectional study of people at risk of social exclusion. PLoS ONE 17(9), e0275234

Krok, D. (2022). Sense of coherence and psychological well-being among coronary heart disease patients: a moderated mediation model of affect and meaning in life. Current Psychology, 41(6),  4828–4836.

Krok, D., Telka, E., Zarzycka, B. (2022). Modeling psychological well‐being among abdominal and pelvic cancer patients: The roles of total pain, meaning in life, and coping. Psycho-Oncology, 31(4). DOI:  10.1002/pon.6043

Krok, D. Zarzycka, B., Telka, E. (2022). Risk Perception of COVID-19, Religiosity, and Subjective Well- Being in Emerging Adults: The Mediating Role of Meaning-Making and Perceived Stress. Journal of Psychology and Theology. DOI:  10.1177/2F00916471221102550

Molenda, A., Hawryszuków, K. (2022). Kiedy wiara oddala od Boga. Rozmowy o niedojrzałej religijności. Kraków: WAM.

Plencler, I., Kruk, D., Daren, A., Stankiewicz, P., Nowak, A., Radoń, S., Chrobak, A., Cechnicki. A., Siwek, M. (2022). The effects of mindfulness-based training in virtual reality on psychotic symptoms, mood and cognitive functioning – a pilot study. Psychiatria Polska, 296, 1-14.

Radoń, S. (2022). Psycho-neuro-immunologia medytacji. W: M. Kolankowska-Trzcińska (Red.). Kosmetologia i psychokosmetologia. Wybranie zagadnienia (ss. 129-142). Warszawa: Indigo Zahir Media.

Radoń, S. (2022). Medytacja między teorią a praktyką. Kraków: WAM (w druku).

Radoń, S. (2022). Postępy badań nad mózgiem w świetle odkryć nad uważnością. W: I. Domina, A. Danielewska (Red.), Rozwiązania technologiczne XXI wieku – skutki i perspektywy rozwoju (ss. 52-63). Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel.

Prezentacja powyższej książki odbyła się 11 listopada 2022 r. na konferencji Society for the Scientific Study of Religion (SSSR), w Baltimore, USA.

Uwaga: książka jest w promocji (zniżka 25%) pod warunkiem zakupienia jej na stronie brill.com do 31 grudnia 2022 roku i podaniu kodu zniżkowego 72225

 

Skrzypińska, K. (2022). I believe, so I am. Reflections on the Psychology of Spirituality. Brill Research Perspectives in Religion and Psychology. Netherlands: BRILL.

 

Szcześniak, M., Potemkowski, A., Brola, W.,  Kroplewski, Z. (2022). The Big Five Personality Traits and Positive Orientation in Polish Adults with Multiple Sclerosis: The Role of Meaning in Life. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(9), 1-15.

Wasiewicz, J., Krzywoszanski, L., Prusak, J. (2022). Factor Structure of the Daily Spiritual Experiences Scale in a Polish-Christian Sample. Religions, 13(4), 274.

Zarzycka, B., Krok, D. (2022). Use of the MMPI-2 and 16PF-5 in predicting perseverance in the order and changes in personality during religious life: A longitudinal study of Polish catholic nuns. Journal of Beliefs and Values. DOI: 10.1080/13617672.2022.2117486.

Zarzycka, B., Tychmanowicz, A., Korulczyk, T., Bjorck, J. P. (2022). Religious support and psychological functioning in a Polish sample. Mental Health Religion & Culture. DOI: 10.1080/13674676.2021.2014798

Informacje organizacyjne

Informacja o nr konta dla nowych członków oraz osób, które jeszcze nie uiściły opłaty wpisowej lub corocznej:

25 12401268 1111 0010 5435 3892 na rzecz Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości (w zależności od potrzeb z dopiskiem: „wpisowe”, składka za 2021”, „za 2022” itp.). Dla regularnych członków (jeszcze w tym roku): 100 PLN, dla doktorantów: 50 PLN. Uprzejmie przypominamy, że zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości zaleganie z opłatą wiąże się z konsekwencjami w postaci skreślenia z listy członków.