PTPRiD

Newsletter PTPRiD nr 2

 Newsletter nr 2

Spis treści

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do lektury naszego drugiego Newslettera. Znajdziecie w nim kilka ważnych słów od Pani Profesor Grzymała-Moszczyńskiej, zaproszenie do współtworzenia nowego czasopisma, zaproszenie do wymiany doświadczeń naukowo-akademickich oraz szereg informacji na temat zbliżających się konferencji z naszej branży.

Słowo od prof. dr hab. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej

Szanowni Państwo,

oddajemy do Państwa rąk drugi numer naszego Newslettera. Znajdziecie w nim Państwo wiele ciekawych materiałów. Między innymi będą to informacje o ciekawych konferencjach z zakresu naszej dziedziny, ale również sugestie, abyśmy w ramach poznawania się w gronie osób podzielających zainteresowania psychologią religii i duchowości, przesłali do Redakcji Towarzystwa – na ręce dr Katarzyny Skrzypińskiej z Uniwersytetu Gdańskiego – informacje o naszych zainteresowaniach naukowych, kursach, ich opisy i/lub sylabusy. Sądzę, że pozwoli nam to wzbogacić nasz warsztat dydaktyczny, da szansę na to, aby uczyć się wzajemnie od siebie. Innym efektem takiej wymiany informacji może być wspólne realizowanie w przyszłości projektów badawczych, które będą dotyczyły podzielanych przez członków Towarzystwa zainteresowań.

Chciałabym zaproponować jeszcze jeden rodzaj współpracy. W naszych ośrodkach akademickich mamy przyjemność i zaszczyt gościć często wybitnych naukowców z zagranicy. Może warto się nimi „dzielić”, czyli poinformować członków Towarzystwa z odpowiednim wyprzedzeniem o takiej wizycie i sprawdzić czy innym ośrodek naukowy byłby zainteresowany (i miał środki finansowe) albo zaproszeniem takiego gościa do siebie, albo byłby zainteresowany przyjazdem na wykład takiej osoby do ośrodka goszczącego? Taka współpraca wydaje się bardzo potrzebna i potencjalnie bardzo owocna.

Pozwalam sobie zaapelować również do Państwa o nadsyłanie do Redakcji informacji o wydarzeniach naukowych, które mogą być inspirujące dla nas wszystkich.

Przypominamy również, że w ramach II Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Religii i Duchowości, która odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniach 2-3 czerwca, 2014 nastąpi również posiedzenie naszego Towarzystwa (w drugim dniu obrad), na które wszystkich członków Towarzystwa zapraszamy.

Łącze serdeczne pozdrowienia
Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska
Przewodnicząca Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości

Zaproszenie do nowego czasopisma

Serdecznie zapraszamy do współtworzenia naszego nowego czasopisma w wersji elektronicznej: Current Issues in Psychology of Religion and Spirituality (CIPRS). Na początek zachęcamy do przysyłania krótkich raportów badawczych lub szkiców teoretycznych, nie dłuższych niż 8 stron znormalizowanego maszynopisu (wg standardów APA). Czekamy na Państwa zgłoszenia do 15 lipca 2014 r.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że na psychologicznym rynku publikacji pojawiły się dwa nowe tytuły: Current Issues in Personality Psychology oraz Health Psychology Report. Zachęcamy do przejrzenia pierwszych numerów tych elektronicznych czasopism. Idąc za dobrym przykładem pragniemy przyjąć podobną formułę publikacji. Zależy nam na ciekawych tematach, dobrej jakości i przejrzystej formie każdej publikacji. W miarę napływania zgłoszeń będziemy Państwa informować zwrotnie.

Zaproszenie do prezentacji sylwetki i sylabusów

W związku z rozpoczęciem działalności naszego Towarzystwa chcielibyśmy zachęcić Państwa do zaprezentowania swojej osoby oraz działalności badawczej i akademickiej. Dlatego prosimy o przysyłanie opisu własnej sylwetki wraz z osiągnięciami naukowymi oraz propozycjami sylabusów, które pomogą nam wymienić doświadczenie i zachęcą do współpracy w obszarze podobnych zainteresowań badawczych (adres: psyks@univ.gda.pl).

Konferencje – zapowiedzi i przypomnienia

– Psychologia w Służbie Rodziny (Gdańsk, 29-30 kwietnia 2014); adres strony www: http://www.psychologiarodziny.ug.edu.pl/
– Konferencja EC RSH (Malta 22-24 maja 2014); adres strony www: http://www.ecrsh.eu/
– II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości (Lublin, 3-4 czerwca 2014); adres strony www: http://psychologiareligii.pl/en/
– 12th Annual Midyear Research Conference on Religion and Spirituality (La Mirada, CA, April 24-25, 2014); adres strony www: http://www.apadivisions.org/division-36/news-events/midyear-conference/index.aspx
– 122nd APA Annual Convention (Washington D.C., August 7-10, 2014), adres strony www: http://www.apa.org/convention/
– Konferencja PTP (Bydgoszcz, 18-21 września 2014); adres strony www:
http://www.zjazdptpbydgoszcz.ukw.edu.pl/ – Annual Meeting of Society for the Scientific Study of Religion (Indianapolis, 31 October – 2 November, 2014); adres strony www: http://www.sssrweb.org/FutureMeetings.

Informacje organizacyjne: strona www, konto, wpłaty

Aktualnie kończymy prace przy naszej stronie internetowej. Mamy nadzieję ją uruchomić i udostępnić w najbliższym czasie.

Uprzejmie przypominamy, że osoby, które uiszczą wpisowe oraz składkę za rok 2013 i 2014 będą miały prawo do zniżki przy opłacie konferencyjnej w Lublinie (II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Religii i Duchowości). Oto nr konta: 25 12401268 1111 0010 5435 3892 na rzecz Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości (w zależności od potrzeb z dopiskiem: „wpisowe”, „składka za 2013”, „składka za 2014”).

Sugestie…

Serdecznie zapraszamy do współredagowania następnego Newslettera, z góry dziękując za zaangażowanie i wszelkie sugestie.

Z wyrazami szacunku
Katarzyna Skrzypińska
Członek Zarządu PT