PTPRiD

Newsletter PTPRiD nr 5

 Newsletter nr 5

Spis treści

Wstęp

Szanowni Państwo,

Miło nam powiadomić, że kolejnym członkiem honorowym naszego Towarzystwa stał się prof. Raymond F. Paloutzian znany nam wszystkim społeczny psycholog prężnie działający w obszarze psychologii religii. Redaktor The International Journal for the Psychology of Religion oraz współredaktor drugiego wydania Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality.

Naszymi ostatnimi newsletterami były na bieżąco podawane komunikaty dotyczące tegorocznej konferencji PTPRiD. Nieustająco zachęcamy do wymiany informacji na podobnei nowe tematy w obrębie naszego Towarzystwa, np. poprzez zgłaszanie swoich propozycji do kolejnego newslettera oraz ciekawych konferencji i wydarzeń. Kontaktu przez sekretarza: Katarzynę Skrzypińską (psyks@univ.gda.pl).

Konferencje/wydarzenia – przypomnienia i zapowiedzi

– European Conference on Religion, Spirituality and Health (ECRSH), Gdańsk 8-14 May 2016 – http://www.ecrsh.eu/

– Gdańskie Kolokwia Psychologiczne: wykład prof. Chrisa Alana Lewisa oraz dr Dagmar Corry z Glyndwr University (Walia) w dniu 17 maja 2016 r. na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Nauk Społecznych (godzina zostanie ogłoszona w najbliższym czasie). Tytuły wystąpień: „An introduction to Post-Traumatic Stress Disorder” oraz „Culture, religion, and spirituality in applied psychology and psychotherapy”.

– VI Sympozjum Naukowe Przereklamowana Konsumpcja pt. Pasja jako antidotum na materializm?! organizowane przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Sopockim Instytutem Naukowym w dniach 18-19 maja 2016 na Uniwersytecie Gdańskim – http://www.przereklamowanakonsumpcja.ug.edu.pl/sympozjum-vi-0

– III Międzynarodowa Konferencja ‘Nauka wobec Religijności i Duchowości’ oraz II Zjazd PTPRiD, Kraków 20-22 czerwca 2016 – https://ptprid3.wordpress.com/

– Konferencja MOTIVATION AND SOCIAL PERCEPTION, organizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Jagielloński oraz Society for the Study of Motivation – Gdańsk w dniach 19-21 lipca 2016 roku -http://www.motivationconference.eu/

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa.

Nasza III Międzynarodowa Konferencja

Miło jest nam poinformować, że zakończyliśmy nabór zgłoszeń na III Międzynarodową Konferencję Psychologii Religii i Duchowości, Religion-Culture-Biology, która odbędzie się w Krakowie w dniach 20-22 czerwca 2016.

Nadesłane propozycje wystąpień oraz plakatów są ciekawe i różnorodne, będziemy gościć grono psychologów religii i duchowości m. in. z Wielkiej Brytanii, USA, Izraela,Turcji i Szwajcarii. Przypominamy o ostatecznym terminie płatności opłaty konferencyjnej *(15.04.2016)*, dane do przelewu dostępne są również na stronie internetowej konferencji: ptprid3.wordpress.com <http://www.ptprid3.wordpress.com>. Przez stronę internetową można również zarejestrować się jako uczestnik bierny konferencji: https://ptprid3.wordpress.com/abstract-submission/

Walne Zgromadzenie PTPRiD

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w Krakowie w drugim dniu naszej Konferencji. To będzie pierwsze tego typu spotkanie i bardzo ważne ze względu na zbliżające się wybory Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej PTPRiD. Dlatego Państwa obecność jest niezbędna w tym dniu. Podczas samej konferencji będzie również okazja do zapisania się nowych członków.

Wybory w PTPRiD

Uprzejmie przypominamy, że nasze Towarzystwo istnieje od 2012 roku, formalnie zaś od 2013. Zgodnie ze statutem Towarzystwa, zatwierdzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ, zbliża się czas wyborów. Obecny Zarząd jak i członkowie Komisji Rewizyjnej mogą pozostać na kolejną, drugą kadencję (Rozdz. IV Statutu) lub zostać wybrani na nowo. W związku z tym uprzejmie prosimy o nadsyłanie propozycji nazwisk i imion – aktualnych lub nowych – wytypowanych przez Państwa kandydatów wg wzorca poniżej:

Do Zarządu
1. Członek Zarządu – Przewodniczący:………….
2. Członek Zarządu – Sekretarz:…………….
3. Członek Zarządu:……………….
4. Skarbnik………………………

Do Komisji Rewizyjnej:
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:…………………..
2. Zastępca Przewodniczącego:……………………
3. Sekretarz Komisji Rewizyjnej:………………….

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie wybranych przez Państwa kandydatów do Zarządu oraz do Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości. Przy czym proszę pamiętać, że jedna osoba nie może pełnić podwójnej funkcji. Osoba zgłaszająca danego kandydata musi uzyskać jego uprzednią zgodę.

Niniejsze propozycje prosimy nadesłać w ciągu miesiąca, tj. do 30 kwietnia 2016 r. na adres sekretarza dr Katarzyny Skrzypińskiej (psyks@univ.gda.pl). W czasie Walnego Zgromadzenia, w Krakowie odbędzie się tajne głosowanie na wytypowanych przez Państwa kandydatów.

Publikacja poświęcona jubileuszowi Prof. Pawła Sochy

W grudniu 2015 mieliśmy przyjemność gościć na uroczystym jubileuszu pracy Prof. Pawła Sochy, który się odbył na Uniwersytecie Jagiellońskim w Collegium Novum. Z tej okazji przyjaciele, koledzy i koleżanki Profesora postanowili uczcić jego bogaty dorobek gromadząc artykuły swojego autorstwa, które po części stanowią odniesienie do teorii duchowości jubilata. W związku z tym ukazała się zbiorowa publikacja pod redakcją H. Grzymała-Moszczyńskiej i D. Motak: Religia, religijność, duchowość – w poszukiwaniu nowych perspektyw. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zapraszamy do publikacji

http://wns.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_wns/instytut_psychologii/dzialalnosc_naukowa/czasopisma

Informacje organizacyjne: strona www, konto, wpłaty

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.ptprid.pl

Informacja o nr konta dla nowych członków oraz osób, które jeszcze nie uiściły opłaty wpisowej lub corocznej: 25 12401268 1111 0010 5435 3892 na rzecz Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i
Duchowości (w zależności od potrzeb z dopiskiem: „wpisowe”, „składka za 2014”, „składka za 2015”). Dla regularnych członków: 80 PLN, dla doktorantów: 40 PLN.

Sugestie…

Serdecznie zapraszamy do współredagowania następnego Newslettera, z góry dziękując za zaangażowanie i wszelkie sugestie.

Z wyrazami szacunku
Katarzyna Skrzypińska
Członek Zarządu PTPRiD