PTPRiD

Newsletter PTPRiD nr 4

 Newsletter nr 4

Spis treści

Wstęp

Szanowni Państwo,

Nasze grono stale się powiększa – zyskujemy także nowych członków honorowych. Jednym z nich został znany i ceniony Prof. Benjamin Beit-Hallahmi z Uniwersytetu w Hajfie, Izrael. Nasz nowy gość/członek zajmuje się problematyką teorii osobowości, psychologią religii oraz historią psychologii. Współpracując z prof. Argylem oraz innymi badaczami przez szereg lat prowadził eksplorację obszaru wierzeń, doświadczenia oraz zachowań religijnych. W 2014 roku, w Indianapolis, na corocznym spotkaniu Society for Scientific Study ofReligion (SSSR) w Indianapolis odbyła się niezwykle ciekawa polemika w związku z napisaniem przez Prof. Beit-Hallahmiego nowej publikacji – Psychological Perspectives on Religion and Religiosity (Routledge, 2015).

Coroczne spotkania w ramach SSSR przynoszą niezwykłą możliwość obcowania z autorytetami światowej psychologii religii oraz okazję do wymiany wiedzy pomiędzy badaczami z USA i z całego świata.

Nieustająco zachęcamy do wymiany informacji na podobne i nowe tematy w obrębie naszego Towarzystwa, np. poprzez zgłaszanie swoich propozycji do kolejnego newslettera oraz ciekawych konferencji i wydarzeń. Istnieje także możliwość kontaktu przez sekretarza, Katarzynę Skrzypińską (psyks@univ.gda.pl).

Sprawozdanie z IV Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego w Gdyni

W dniach 17-19 czerwca 2015, miał miejsce IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy w Gdyni pod hasłem Religion and the socio-political transformations of contemporary world. Wśród organizatorów znaleźli się Polskie Towarzystwo Religioznawcze oraz Akademia Marynarki Wojennej. Swoim patronatem powyższe przedsięwzięcie objęli Prezydent Miasta Gdyni oraz Marszałek Województwa Pomorskiego. Zarówno przedstawiciele Akademii Marynarki Wojennej jak i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z Poznania oraz Uniwersytetu Warszawskiego zostali partnerami.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się za stroną i programem Kongresu i zachęcamy do naukowej refleksji: http://www.kongres.amw.gdynia.pl/index.php/en/

Konferencje – przypomnienia i zapowiedzi

W najbliższym czasie odbędą się następujące wydarzenia naukowe:

– Conference of International Association for the Psychology of Religion (IAPR), Istanbul 2015 – adres strony www:http://iapr2015.ikc.edu.tr/
– Annual Meeting of Society for Scientific Study of Religion (SSSR 2015); (Newport Beach, California, 23-25 October, 2015); adres strony www: http://www.sssrweb.org/news.cfm?newsid=235- Religions: Fields of Research, Methods and Perspective, Kraków 16-18 November 2015. http://heyevent.com/event/arfy37socfo4oa/religions- fields-of-research- methods-and-perspectives-2015-call- for-papers-until-1509
– European Conference on Religion, Spirituality and Health (ECRSH), Gdańsk 8-14 May
2016 – strona w budowie. Można obejrzeć informację o poprzednim spotkaniu na Malcie: http://www.ecrsh.eu/
– III Międzynarodowa Konferencja ‘Nauka wobec Religijności i Duchowości’ oraz II Zjazd PTPRiD, Kraków 20-22 czerwca 2016 – strona w budowie.

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa.

Wybory w IAPR

W tym roku zmienia się ekipa przewodząca organizacji IAPR. W czasie sierpniowego spotkania w Istambule odbędą się wybory nowego Prezydenta oraz czterech członków Zarządu.

Publikacja związana z I Konferencją w Gdańsku

Z przyjemnością informujemy, że na początku aktualnego roku, ukazała się wyczekiwana publikacja “Nauka wobec religijności I duchowości człowieka” pod redakcją Katarzyny Skrzypińskiej, Haliny Grzymała-Moszczyńskiej i Marka Jarosza, wydana z datą 2014 przez Wydawnictwo KUL. Co ciekawe – po dwóch miesiącach od pojawienia się książki na rynku wyczerpano nakład… Jednak mamy też dobre informacje: wkrótce nastąpi dodruk. Jej pojawienie się stanowi zwieńczenie i pamiątkę naszego spotkania w ramach I Międzynarodowej Konferencji pod tym samym hasłem, która odbyła się w Gdańsku w 2012 roku. Planujemy kolejne publikacje książkowe, związane cyklicznie z naszymi spotkaniami konferencyjnymi w co dwuletnim cyklu.

Publikacja Prof. Pawła Sochy

Niezmiernie miło nam powiadomić o publikacji naszego zasłużonego Kolegi – Pawła Sochy – która stanowi zwieńczenie a zarazem kontynuację długoletniej pracy Profesora nad rozumieniem pojęcia duchowości: Socha, P. (2014). Przemiana. W stronę teorii duchowości. Kraków: NOMOS.Praca dotyka niezwykle ważnego zjawiska jakim jest sytuacja graniczna (egzystencjalna) w życiu człowieka. Gorąco zachęcamy do lektury, zwłaszcza, że poza ciekawym spojrzeniem Autora na naturę duchowości można tu znaleźć prezentację szeregu najnowszych koncepcji związanych z psychologią sensu, religii i duchowości. W tegorocznym, majowym wydaniu czasopisma ‘Charaktery’ odnajdziecie Państwo recenzję na temat niniejszej publikacji (s. 106).

Publikacja Prof. Andrzeja Pankalli

Kolejny powód do dumy naszego Towarzystwa stanowi praca zbiorowa pod redakcją naszego członka:

Pankalla, A. (red.) (2015). Homo religiosus a psychologia. Poznań: UAM.

Monografia stanowi zbiór tekstów wygłoszonych podczas dwóch konferencji naukowych organizowanych przez Koło Naukowe Psychologii Religii w Poznaniu (Psychologia a religia – 16.04.2012 r. oraz Psychologia a religia vol. II – 16.04.2013 r.), działające w Instytucie Psychologii UAM. Różnorodność poruszanej tematyki zawiera się w następujących blokach: Modlitwa i rytuał, Kultura i nauka, Różnice indywidualne i religijność, Ewolucja i rozwój, Społeczeństwo i jednostka oraz Psychoanaliza i religia.

Niniejsza publikacja stanowi kolejny dowód prężnie rozwijającej się psychologii religii zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Publikacja Prof. Heinza Streiba i Prof. Ralpha Hooda

Na jesieni tego roku ukaże się następująca pozycja:

Streib H, Hood R.W. (2015, Autumn). Semantics and Psychology of „Spirituality”. A Cross-cultural Analysis Comparing Germany and America. Dordrecht: Springer.

To druga z cyklu książka ukazująca ciekawe porównanie rozumienia duchowości wśród przedstawicieli dwóch porównywanych narodów: niemieckiego i amerykańskiego. Pierwsza publikacja dotyczyła analizy typu etic, ta – poprzez porównanie ekspresji semantycznej – stosuje podejście emic. Gratka dla badaczy ceniących podejście jakościowe – analityczne i fenomenologiczne. Publikacja zostanie w tym roku zaprezentowana wraz z recenzjami w Istambule na spotkaniu IAPR oraz w Newport Beach na kongresie SSSR w USA.

Artykuły naszych członków

Zachęcamy również do lektury najnowszych artykułów naszych członków:

Krok, D. (2014). The Religious Meaning System and Subjective Well-Being. Archive for the Psychology of Religion, 36, 2, 253 – 273.
Skrzypińska, K. (2014). The Threefold Nature of Spirituality in the Inclusive Cognitive Framework. Archive for Psychology of Religion, 36, 277-302.

Informacje organizacyjne: strona www, konto, wpłaty

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.ptprid.pl.

Informacja o nr konta dla nowych członków oraz osób, które jeszcze nie uiściły opłaty wpisowej lub corocznej: 25 12401268 1111 0010 5435 3892 na rzecz Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i
Duchowości (w zależności od potrzeb z dopiskiem: „wpisowe”, „składka za 2014”, „składka za 2015”). Dla regularnych członków: 80 PLN, dla doktorantów: 40 PLN.

Sugestie…

Serdecznie zapraszamy do współredagowania następnego Newslettera, z góry dziękując za zaangażowanie i wszelkie sugestie.

Z wyrazami szacunku
Katarzyna Skrzypińska
Członek Zarządu PTPRiD