PTPRiD

I Międzynarodowa Konferencja

„Nauka wobec religijności i duchowości człowieka”

W dniach 24-25 kwietnia 2012 roku odbyła się w Gdańsku I Międzynarodowa Konferencja Psychologiczna „Nauka wobec religijności i duchowości człowieka” zorganizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Katedrą Psychologii Społecznej i Psychologii

Czytaj więcej...