PTPRiD

Webinarium 5

V webinarium 28.01.2023

Słowo wstępne: dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. UG, Przewodnicząca PTPRiD

1) dr Amadeusz Citlak – „Psychologia religii w szkole lwowsko-warszawskiej”

2) dr Adam Anczyk „Najnowsza historia psychologii religii w Polsce”