PTPRiD

Newsletter 15

Wstęp

Już we wrześniu zobaczymy się z większością z Państwa podczas Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji PTPRiD w Gdańsku. Pomimo upływu daty składania abstraktów, nadal czekamy na zgłoszenia uczestnictwa w trybie biernym. Będzie to pierwsza okazja do spotkania na żywo i wymiany nie tylko naukowych informacji, ale też do integracji naszego środowiska. Dlatego zachęcamy Państwa do przygotowania nowych pomysłów na temat przyszłości działalności naszego Towarzystwa: z nową treścią, w nowych formułach i z nową współpracą. Jesteśmy otwarci na Państwa inicjatywę i twórcze pomysły, którym warto będzie poświęcić uwagę szerszego gremium i wprowadzić nową jakość do naszego naukowo-dydaktycznego życia.

W dalszym ciągu kontynuujemy również cykl webinariów, zawierających najświeższe informacje ze świata nauki w połączeniu z własnym doświadczeniem teoretycznym, empirycznym i aplikacyjnym danego Prelegenta. Zapraszamy do współorganizacji webinariów!

Zachęcamy do wymiany informacji w obrębie naszego Towarzystwa, np. poprzez zgłaszanie swoich propozycji do kolejnego Newslettera oraz ciekawych konferencji i wydarzeń. Newslettery będą się ukazywać z większa częstością, jeśli Państwo zechcecie partycypować w nich swoją wiedzą i cennymi informacjami, dzieląc się z nami swoim doświadczeniem.

Webinaria zorganizowane

W ramach aktywności Polskiego Towarzystwa Religii i Duchowości zorganizowaliśmy w tym roku kolejne trzy Webinaria:

 1. W ramach aktywności Polskiego Towarzystwa Religii i Duchowości odbyło się już ósme spotkanie w ramach webinarium 24 lutego 2023 w piątek pt. „Pomiędzy naukową metodologią a praktyką kliniczną”

1.1. Dr Rafał Bartczuk, KUL: „Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione: Wracając do podstaw psychometrii w psychologii religii i duchowości (w Polsce)”

1.2. Mgr Iga Plencler, doktorantka Collegium Medicum UJ, Kraków: „Mindfulness w psychozie”

Prosimy o zgłaszanie się autorów do kolejnych Webinariów
Proponowane tematy kolejnych webinariów na jesień 2023 rok: Jak badać psychologię religii i duchowości?, Jak propagować idee psychologii religii i duchowości?, Jak implementować do nauki i życia psychologię religii i duchowości?

Uwaga: powyższe tematy są propozycją, którą można zmodyfikować lub zaproponować własną, alternatywną tematykę.

Konferencje

 1. W dniach 11-12 maja 2023 r. w Sydney w Australii odbędzie się 17. Międzynarodowa Konferencja Teorii, Badań i Praktyki Mindfulness.
 2. W dniach 5-6 czerwca 2023 roku w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych odbędzie się 17. Międzynarodowa Konferencja Psychoterapii i Mindfulness. Ostatecznym terminem składnia abstraktów jest dzień 1 maja 2023 roku.
 3. W dniach 17-18 lipca odbędzie się w Rzymie International Conference on Psychology of Religion. Konferencja Psychologia Religii stanowi pierwszą interdyscyplinarną platformę dla badaczy, praktyków i edukatorów, aby zaprezentować i omówić najnowsze innowacje, trendy i problemy, jak również praktyczne wyzwania napotkane i rozwiązania przyjęte w dziedzinie Psychologii Religii. Ostatecznym terminem nadsyłania abstraktów jest 1 maja 2023 roku.
 4. W dniach 21 do 24 sierpnia 2023 International Association for the Psychology of Religion (IAPR) zaprasza na Konferencję w Groningen w Holandii, której tematem przewodnim będzie The Psychology of Religion in an Entangled World. Jako keynote speakerzy swoje uczestnictwo potwierdzili Sarah Pike, Mariecke van den Berg, Kees van den Bos, Tyler Vanderweele. Adres: https://www.netherlands.iaprweb.org/
 5. W dniach 21-22 września z okazji 10. rocznicy formalnego powstania Polskie Towarzystwo Psychologii Religii i Duchowości organizuje VI Międzynarodową Konferencję, która odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Temat przewodni Konferencji brzmi „Psychologia religii i duchowości w obliczu dynamicznych zmian osobistych i ogólnospołecznych”. Wśród zaproszonych gości, którzy wygłoszą wykłady plenarne są uznani badacze prof. Michael E. Nielsen (Geogia Southern University) prof. Tatjana Schnell (Universität Innsbruck) oraz prof. Halina Grzymała Moszczyńska (Akademia Ignatianum w Krakowie). Zapraszamy do wspólnego świętowania. Adres: https://prs2023.ug.edu.pl/
 6. Na jesieni, 22-24 października 2023 rozpoczyna się doroczna konferencja Society for the Scientific Study of Religion (SSSR+RRA) w Salt Lake City, USA. Spotkanie odbędzie się pod hasłem Religion, Empowering or Oppressing People and Communities?

Ciekawostki

 1. Zapraszamy Państwa do współtworzenia kolejnego Specjalnego Numeru czasopisma Religions zatytułowanego: „Christian Prayer: Social Sciences Perspective”. Celem tego numeru jest zorganizowanie akademickiego forum dyskusyjnego dedykowanego modlitwie chrześcijańskiej ujmowanej z perspektywy nauk społecznych. Propozycje artykułów należy składać do 31 grudnia 2023 roku.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie: https://www.mdpi.com/journal/religions/special_issues/Y1289GPQ89

 1. W roku 2023 wydawnictwo Cambridge University Press wydało drugą edycję cenionej powszechnie monografii pod redakcją Christophera C. H. Cooka i Andrew Powella pt. „Spirituality and Psychiatry”. To drugie wydanie pojawiło się w czasie, gdy świat wychodzi z prawdziwie bezprecedensowego okresu pandemii COVID-19 i wojny na Ukrainie. Książka dostarcza bogatego zrozumienia tego, w jaki sposób psychiatrzy są w stanie rozważać duchowość osób, którymi się opiekują, jak również podkreśla, co jeszcze mogliby zrobić w tej dziedzinie. Porusza trudne kwestie, takie jak wpływ duchowości i religii na nasze dominujące poglądy kulturowe na temat samobójstwa, a także jak duchowość i przekonania religijne mogą być odpowiednio traktowane w życiu dzieci i młodzieży.
 2. W ramach szeroko zakrojonego projektu, w którym biorą udział badacze z różnych uczelni polskich (SWPS, UJ, UMK, UW, UPJP2, USz), m.in. sekretarz PTPRiD dr Stanisław Radoń, tworzona jest aplikacja gamingowa trenująca u młodzieży przepływ (ang. flow) w oparciu o techniki medytacyjne wg modelu uważności (ang. mindfulness) Podstawowym założeniem stworzenia takiej aplikacji dla młodzieży jest założenie, że:

– nie można skutecznie odciągnąć młodzieży (i dzieci) od smartfonów i aplikacji, ale można to medium wykorzystać do rozwoju umiejętności elastycznego radzenia się w wysoce wymagającym i stresującym środowisku oraz w konsekwencji wspomóc rodziców w wychowaniu własnych dzieci,

– trenowanie uważności u dzieci i młodzieży jest mało atrakcyjne (ubogie, nudne, powtarzalne, itd.),

– aktualne aplikacje trenujące uważność są mało atrakcyjne (gry zazwyczaj mają charakter „wciągający” tj. interaktywny i immersyjny)

– kluczowym elementem aplikacji będzie wykorzystanie – opartego na sztucznej inteligencji AI – sys-temu audeeringu (rozpoznawania emocji i stresu z głosu człowieka) jako rzetelnego źródła oceniającego pobudzenie osoby korzystającej z aplikacji (biofeedback), na podstawie którego aplikacja dostarcza odpowiednich bodźców

 1. W dniu 30 marca 2023 r. na Uniwersytecie Gdańskim odbyło się spotkanie z dr ks. Niedałtowskim na temat „Co myślą o nas muzułmanie. Zmiana perspektywy jako poszerzanie wiedzy, tolerancji i adaptacji”. Miała w tym czasie miejsce dyskusja związana z wrażliwymi współcześnie problemami międzykulturowymi; wzięli w niej udział studenci Wydziału Nauk Społecznych.

 

Informacje organizacyjne

Informacja o nr konta dla nowych członków oraz osób, które jeszcze nie uiściły opłaty wpisowej lub corocznej:

25 12401268 1111 0010 5435 3892 na rzecz Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości (w zależności od potrzeb z dopiskiem: „wpisowe”, składka za 2021”, „za 2022” itp.). Dla regularnych członków (jeszcze w tym roku): 100 PLN, dla doktorantów: 50 PLN. Uprzejmie przypominamy, że zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości zaleganie z opłatą wiąże się z konsekwencjami w postaci skreślenia z listy członków.