PTPRiD

Newsletter PTPRiD nr 11

Newsletter nr 11

Spis treści

Wstęp: ważne informacje

Szanowni Państwo,

Mamy nadzieję, że ten czas mimo wszystko sprzyja Państwa działalności i pogodzie ducha, a zdrowie nieustająco dopisuje. My nadal działamy i mamy się dobrze. Efektem tego jest podjęcie decyzji o przeprowadzeniu V Konferencji Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości (Uniwersytet Szczeciński), ale w trybie ONLINE. Aktualnie zdrowie i bezpieczeństwo stanowią dla nas wszystkich podstawowy priorytet. Z drugiej strony uznaliśmy, że nie warto tworzyć tak wielkiej przerwy pomiędzy naszymi spotkaniami, gdyż nie służy to środowisku. Pragniemy tym samym postawić na kontynuację wymiany myśli, choć w nieco okrojonej formule. Dodatkowym pomysłem, który powinien nam to ułatwić jest powołanie do życia cyklu webinariów, zawierających najświeższe informacje ze świata nauki w połączeniu z własnym doświadczeniem teoretycznym, empirycznym i aplikacyjnym danego Prelegenta. Zapraszamy do lektury!

Nieustająco zachęcamy do wymiany informacji na podobne i nowe tematy w obrębie naszego Towarzystwa, np. poprzez zgłaszanie swoich propozycji do kolejnego newslettera oraz ciekawych konferencji i wydarzeń. Kontakt – przez sekretarza: Katarzynę Skrzypińską (psyks@ug.edu.pl). Newslettery będą się ukazywać z większa częstością, jeśli Państwo zechcecie partycypować w nich swoją wiedzą i cennymi informacjami, dzieląc się z nami swoim doświadczeniem.

UWAGA! Strona IAPR-u posiada teraz nowy adres: http://www.iaprweb.org/

Obecna rzeczywistość…

W takich klimatach i odsłonach spotykamy się już od ponad roku… Gadające głowy? Nic bardziej mylnego! Gorące dyskusje na temat natury człowieka, trwające czasami do północy…Na zdjęciu: studenci i absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Sztuk Pięknych – członkowie Sekcji Psychologii Religii i Duchowości Koła ANIMA na UG.

A jakie są Państwa doświadczenia?…

Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości

AKTUALNA: Szczecin, czerwiec 2021

Nasze konferencyjne spotkanie będzie miało charakter jednodniowy a odbędzie się w dniu 25 czerwca (piątek) 2021 roku. Szczegóły zostaną podane w dalszej kolejności przez Organizatorów z Uniwersytetu Szczecińskiego. Natomiast co do zarysu przebiegu należy wskazać trzy podstawowe etapy spotkania online:

  • Na początku będziemy gościć dwóch keynote speakerów.
  • Co istotne – będzie można zamieścić poster, by ułatwić i usprawnić przegląd teorii czy badań zaproponowanych w abstraktach dosłanych przez Autorów.
  • Mamy nadzieję, że uda się także efektywnie zorganizować nowe wybory, które miały się odbyć w ubiegłym roku.

W najbliższym czasie dotrą do Państwa kolejne informacje, które umożliwią rozeznanie się w przygotowaniach i przebiegu Konferencji. Zachęcamy do udziału.

Webinarium Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości

Aby ożywić nasze relacje i przepływ informacji postanowiliśmy zaprojektować cykl spotkań, odbywających się online co dwa miesiące począwszy od piątku 23 kwietnia, w godzinach 10:00-12:00. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie będą to właśnie ostatnie piątki danego miesiąca. Pierwsze spotkanie poprowadzi dr hab. Dariusz Krok z Uniwersytetu Opolskiego.

I webinarium 23.04.2021: Religijność a COVID-19

  • Dr hab. Dariusz Krok, prof. UO (Uniwersytet Opolski): Nadzieja silniejsza niż pandemia ‒ percepcja COVID-19 i religijność a poczucie dobrostanu psychicznego
  • Dr Wioletta  Tuszyńska-Bogucka,  prof.  WSEI  (Wyższa  Szkoła  Ekonomii  i Innowacji w Lublinie), Dr Roman Szałachowski (Uniwersytet Szczeciński): W poszukiwaniu źródeł zdrowia. Rola religijności w radzeniu sobie z traumą pandemii COVID-19

II webinarium 25.06.2021: Konferencja PTPRiD Duchowość i religijność: aspekty teoretyczne i praktyczne.

III webinarium 24.09.2021: Jak uczyć psychologii religii?

  • Prof. zw. Halina Grzymała-Moszczyńska

IV webinarium 26.11.2021: Nowe drogi psychologii religii i duchowości

  • Dr hab. Katarzyna Skrzypińska: Nowe pojęcia i konstrukty w psychologii duchowości

V webinarium 28.01.2022 – prosimy o zgłaszanie się autorów

VI webinarium 25.03.2022 – prosimy o zgłaszanie się autorów

VII webinarium 27.05.2022 – prosimy o zgłaszanie się autorów

Proponowane tematy kolejnych webinariów:

  • Jak badać psychologię religii i duchowości?
  • Jak propagować idee psychologię religii i duchowości?
  • Jak implementować do nauki i życia psychologię religii i duchowości?

Powyższe tematy są propozycją, którą można zmodyfikować lub zaproponować inną, alternatywną tematykę.

Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej

W sprawie Walnego Zgromadzenia i procedowania wyborów online (nasz statut zakłada taką możliwość) poinformujemy Państwa w osobnej korespondencji, poświęconej wyłącznie temu wydarzeniu.

Najważniejsze konferencje/wydarzenia – odbędą się online

– The 7th European Conference on Religion, Spirituality and Health: Aging, Spirituality and Health, Lisbon, May, 27-28, 2021; Portugal: https://ecrsh.eu/ecrsh-2020

-V International Conference of Polish Society for the Psychology of Religion and Spirituality, Szczecin, June, 25, 2021: http://5kprid.usz.edu.pl/en/home/

– Conference of International Association for the Psychology of ReligionAugust, 23, 2021 https://www.iaprweb.org/conferences.html

– Annual Meeting of Society for the Scientific Study of ReligionOctober 22–24, 2021 Portland, USA: https://sssreligion.org/annual-meeting/information/ Forma mieszana: online i na miejscu.

Ciekawe opinie

Chętnie poznalibyśmy Państwa opinie na temat działań i doświadczeń z zakresu naszej dziedziny, zwłaszcza w tym trudnym dla wszystkich czasie, jakim jest pandemia. Zapraszamy do mailowego kontaktu – chętnie udostępnimy Wasze spostrzeżenia w następnym newsletterze.

Nowości publikacyjne…

Mróz, J., Kaleta, K. & Skrzypińska, K. (2020). The Role of Spiritual Intelligence and Dispositional Forgiveness in Predicting Episodic Forgiveness. Journal of Beliefs & Values (CJBV). doi: 10.1080/13617672.2020.1851555

Citlak A. Psychology of religion in the theories and research of the Lvov-Warsaw School (basic achievements and developments). Archive for the Psychology of Religion. February 2021. doi:10.1177/0084672421990754

Głaz, S. (2021). Psychological Analysis of Religiosity and Spirituality: Construction of the Scale of Abandonment by God (SAG). Journal of Religion and Health online: https://doi.org/10.1007/s10943-021-01197-7

Anczyk A. Three decades of the Polish psychology of religion (1989–2020). Archive for the Psychology of Religion. March 2021. doi:10.1177/0084672421994199

Zarzycka, B., Krok, D. (2021). Disclosure to God as a mediator between private prayer and psychological well-being in a Christian sample. Journal of Religion and Health, 60, 1083-1095. https://doi.org/10.1007/s10943-020-01107-3

Wenta, M. i Skrzypińska, K. (2021). Poczucie sensu życia w relacji do ja cielesnego i samooceny wśród osób dorosłych pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. W: Krok, D. i Dymecka, J. Jakość życia a zdrowie. Uwarunkowania i konsekwencje. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Informacje organizacyjne: strona www, konto, wpłaty

Zapraszamy na naszą stronę internetową: ptprid.pl.

Pilnie i nieustająco poszukujemy osoby chętnej do opieki nad naszą stroną internetową.

Informacja o nr konta dla nowych członków oraz osób, które jeszcze nie uiściły opłaty wpisowej lub corocznej: 25 12401268 1111 0010 5435 3892 na rzecz Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości (w zależności od potrzeb z dopiskiem: „wpisowe”, „składka za 2019”, „składka za 2020”, „za 2021” itp.). Dla regularnych członków: 80 pln, dla doktorantów: 40 pln. Uprzejmie przypominamy, że zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości zaleganie z opłatą wiąże się z konsekwencjami w postaci skreślenia z listy członków.

Sugestie…

Serdecznie zapraszamy do współredagowania następnego newslettera, z góry dziękując za zaangażowanie i wszelkie sugestie.

Niech te Święta Wielkiej Nocy staną się dla Państwa wzorem duchowego bogactwa i umocnienia. Niech nadzieja da radość, pokój i pozwoli dobrze myśleć o innych…

Z wyrazami szacunku
W imieniu Zarządu PTPRiD
Katarzyna Skrzypińska