PTPRiD

Newsletter PTPRiD nr 3

 Newsletter nr 3

Spis treści

Wstęp

Szanowni Państwo,

Pragniemy z przyjemnością poinformować, że po raz kolejny przyjęliśmy do naszego grona nowych członków. Wśród nich znajdują się naukowcy o różnych zainteresowaniach badawczych, z różnych ośrodków, ale najistotniejsze jest to, że większość z nich to praktycy, m.in. klinicyści.

Zbliżający się październik otwiera nowy rok akademicki, a jednocześnie nowe perspektywy badawcze. Zachęcamy do wymiany informacji na ten temat w obrębie naszego Towarzystwa, np. poprzez zgłaszanie swoich propozycji do kolejnego newslettera. Istnieje także możliwość kontaktu przez sekretarza, Katarzynę Skrzypińską (psyks@univ.gda.pl) (przy czym w dniach 30.09-11.11 kontakt może być opóźniony z powodu wyjazdu na staż naukowy).

W maju miała miejsce jedna z dwóch najważniejszych europejskich konferencji zorganizowanych przez Research Institure of Spirituality and Health oraz University of Malta (ECRISH 2014). Poruszano na niej istotne kwestie związane z pomocą osobom chorym, upośledzonym i przewlekle cierpiącym oraz ich rodzinom. Rozważano strategie profesjonalnej duchowej pomocy, zarówno indywidualnej jak i zintegrowanej. Spotkanie okazało się owocnym dialogiem pomiędzy teoretykami a praktykami psychologii religii i duchowości. Pojawili się specjaliści z zakresu opieki medycznej – lekarze, pielęgniarki, ale także psychologowie, duszpasterze oraz inni fachowcy. To była niezwykła okazja do wymiany praktycznych doświadczeń. Ale najciekawszym wątkiem okazała się propozycja wysunięta pod adresem polskiej ekipy, związana z przyszłą organizacją kolejnego spotkania w Polsce. Rozmowy na ten temat trwają.

Nasze wspólne spotkanie w Lublinie również zaowocowało nowymi kontaktami i projektami, a co ważne – zgromadziło kolejnych specjalistów z dziedziny psychologii religii i duchowości. Dlatego w kolejnym punkcie nastąpi sprawozdanie z obu konferencji.

Sprawozdanie z Konferencji w Lublinie

II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości – I Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości

W dniach od 3 do 4 czerwca 2014, Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wraz z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Instytutem Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskim Towarzystwem Psychologii Religii i Duchowości (PTPRiD), we współpracy z Towarzystwem Naukowym KUL, zorganizowały II Międzynarodową Konferencję Psychologii Religii i Duchowości. Stanowiła ona kontynuację konferencji zorganizowanej w kwietniu 2012 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, podczas której podjęto decyzję o utworzeniu Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości. Lubelska konferencja była więc równocześnie I Zjazdem Towarzystwa.

Patronat honorowy nad konferencją objęli Jego Eminencja ks. arcybiskup dr hab. Stanisław Budzik, Jego Magnificencja ks. prof. Antoni Dębiński Rektor KUL oraz Marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman. Komitetowi Naukowemu Konferencji przewodniczył prof. dr hab. Adam Biela. Otwarcia konferencji dokonał o. prof. dr hab. A. Derdziuk, Prorektor KUL, a następnie słowa przywitania skierowali do uczestników Dziekan
Wydziału Nauk Społecznych ks. prof. dr hab. Stanisław Fel, zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii dr Andrzej Januszewski oraz prof. dr hab. Halina Grzymała–Moszczyńska, Prezes PTPRiD.

Wykłady plenarne wygłosili Profesor Dirk Hutsebaut, emerytowany profesor Uniwersytetu w Leuven (Belgia), wieloletni współpracownik zarówno KUL jak i Instytutu Religioznawstwa UJ, oraz prof. dr hab. Czesław Walesa emerytowany kierownik Katedry Psychologii Rozwojowej KUL. Hutsebaut zaprezentował rezultaty swoich dwudziestoletnich badaniach nad postawami religijnymi w kontekście procesów sekularyzacji, a Walesa przedstawił własną strukturalną koncepcję religijności.

Uczestnikami konferencji byli naukowcy: psychologowie, pedagodzy, filozofowie, teologowie, socjologowie, religioznawcy i kulturoznawcy, reprezentujący różne ośrodki w Polsce i za granicą (Belgia, Łotwa, Turcja, Ukraina). Badacze zaprezentowali najnowsze przemyślenia, teorie, narzędzia pomiaru i wyniki badań nad religijnością i duchowością. Dyskusje toczyły się w piętnastu grupach tematycznych: (1) Tożsamość religijna, (2) Religijność jako źródło pocieszenia i zmagania, (3) Religijność w kontekście procesów sekularyzacyjnych, (4) Teoretyczne konteksty psychologii religii, (5) Religijność w okresie adolescencji, (6) Religia a psychopatologia, (7) Poznawcze podejście w psychologii religii, (8) Religijność w wybranych grupach społecznych, (9) Teoretyczne i metodologiczne aspekty badań nad duchowością, (10) Religijność a psychoterapia i coaching, (11) Religijność a przemiany kulturowe, (12) Regulacyjne funkcje religijności, (13) Filozoficzne i teologiczne inspiracje psychologii religii, (14) Religijność a rodzina i macierzyństwo oraz (15) Poszukiwanie sensu w sytuacji trudnej. Łącznie zgłoszono około 100 wystąpień (referatów i plakatów), a w tym: 2 wykłady plenarne, 16 sesji tematycznych, 66 referatów, 10 plakatów – w sumie 114 uczestników.

Można z satysfakcją stwierdzić, że Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie badaczy, stała się dobrą okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy naukowej. Wyrażamy zatem nadzieję, że inicjatywa ta będzie kontynuowana cyklicznie, a prowadzony dyskurs przyczyni się do wzrostu zainteresowania psychologią religii i podnoszenia jej poziomu merytorycznego i metodologicznego.

Konferencje – przypomnienia i zapowiedzi

W najbliższym czasie odbędą się następujące wydarzenia naukowe:

– Akademickie Pogadanki o Starości. (informacja od ks. dr Pawła Brudka).

Pierwsza konferencja: *Starość w rodzinie* <http://pogadanki.eu/> odbędzie
się 21 października (wtorek) 2014 roku. Poświęcona będzie problematyce znaczenia i roli człowieka starego w środowisku rodzinnym. Gośćmi specjalnymi konferencji, którzy zaprezentują wystąpienia w ramach sesji plenarnej będą Prof. Jerzy Vetulani, Prof. Katarzyna Olbrycht oraz Prof. Maria Braun-Gałkowska.

Więcej informacji odnajdą Państwo na oficjalnej stronie konferencji: http://pogadanki.eu/

– Annual Meeting of Society for Scientific Study of Religion (SSSR 2014); (Indianapolis, 31 October – 2 November, 2014); adres strony www: http://www.sssrweb.org/FutureMeetings.cfm
– Religions: Fields of Research, Methods and Perspective, Kraków 27-29 October 2014. http://www.etnologia.uw.edu.pl/www/Terminarz%20i%20konferencje/miedzynarodowe- sympozjum-religioznawcze-religions- fields-research- methods-an
– MUR: Brain.Mind.Religion, Kraków. TERMINY: Nabór abstraktów trwa do 30 listopada 2014 r. Rejestracja dla osób przyjętych 15.12.2014 – 16.01.2015 r. Opłaty rejestracyjne przewidziane są dla osób przyjętych do udziału czynnego. Konferencja: 28.02.-1.03.2015 r. Adres strony internetowej: http://www.mur.confer.uj.edu.pl/pl_PL/
– Conference of International Association for the Psychology of Religion (IAPR), Istanbul 2015

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa.

Informacja o nowym czasopiśmie

Niestety nasze czasopismo nie ruszy w tym roku z powodu braku dostatecznego zainteresowania. Natomiast jeśli Państwo opublikujecie ciekawy artykuł w prasie polskiej bądź zagranicznej – zachęcamy do podzielenia się nim w formacie pdf. Takie działanie pozwala na wymianę doświadczeń, a przy okazji daje możliwość nazbierania większej liczby cytowań.

Special edition in Journal Science, Religion, and Culture on Atheism, Secularity, and Science

Call for papers
Guest edited by: John R. Shook Ph.D., Ralph W. Hood Jr. Ph.D., and Thomas J. Coleman III.

Over the past 10 years research and scholarship on secularity in general, and atheism in particular, has increased significantly. Moreover, these phenomena have been researched, studied and documented by multiple disciplines ranging from cognitive science to religious studies, and from anthropology to sociology.

The study of atheism and secularity is of high interest to not only scholars, but also the public in general. Atheism and secularity are often seen as two constructs that are intimately related with a third, that of ‘science’. Where one finds the scientific method, positivist epistemology and naturalism in general, one typically finds atheism and secularism.

This special issue of Science, Religion & Culture aims to develop the study of atheism and secularity from multiple perspectives and disciplines, focusing on its relationship with
science (see a list of questions and topics on the website).

Call for Art: We also invite artists, and anyone artistically inclined, to design and submit cover art for the publication of this special edition to be featured/published online, and in print versions of the journal, with an ‘atheism, secularity, and science’ motif.

Book reviews and research notes will also be considered and encouraged. All submissions must follow Science, Religion & Culture-Author Guidelines or they will be
declined without review.

To submit: All submissions will be blind reviewed. Please attach a cover page with author(s) and institutional information as a separate file with the submission of your manuscript. The deadline for all submissions is December 31st 2014. Email all final manuscript submissions for consideration directly to Atheism, Secularity, and Science Co-editor Thomas J. Coleman III at Thomas-J-Coleman@mocs.utc.edu.
Kind regards, – John R. Shook Ph.D., Ralph W. Hood Jr. Ph.D., and Thomas J. Coleman III

Find more information see the website: http://smithandfranklin.com/journal-details/Science-Religion-and-Culture/9/open-special-issues

New Virtual Special Issue from the *International Journal of Children’s Spirituality

http://tandf.msgfocus.com/c/1mnxeYkFjkfpBN0Bgc4zYKU0J>
Plain text version <http://tandf.msgfocus.com/q/1He79IoyJUOpWf8UTt4ai/text-version> | Add to safe senders list <http://tandf.msgfocus.com/n/11wFaCrJGguOX26k><http://tandf.msgfocus.com/q/1He79IoyJUOpWf8UTt4ai/wv>

Discover the study of children’s spirituality and how popular culture shapes the spiritual lives of children and young people with a collection of *free online articles* from the *International Journal of Children’s Spirituality. *

*Explore the full Virtual Special Issue today* <http://tandf.msgfocus.com/c/1mnxgMLhezdUAS4GExNsWEDvs>*!*

Kind regards,
Routledge Education
www.educationarena.com

Informacje organizacyjne: strona www, konto, wpłaty

Informacja o nr konta dla nowych członków oraz osób, które jeszcze nie uiściły opłaty wpisowej lub corocznej: 25 12401268 1111 0010 5435 3892 na rzecz Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i
Duchowości (w zależności od potrzeb z dopiskiem: „wpisowe”, „składka za 2013”, „składka za 2014”).

Sugestie…

Serdecznie zapraszamy do współredagowania następnego Newslettera, z góry dziękując za zaangażowanie i wszelkie zaangazowanie.

Z wyrazami szacunku
Katarzyna Skrzypińska
Członek Zarządu PTPRiD